Harmonogram zajęć

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2019/2020

 • ODKRYWANIE TALENTÓW - .doc, .pdf
 • AKADEMIA RODZICA
  • wykłady - .doc, .pdf
  • zajęcia integracyjne z dziećmi oraz grupowe dla rodziców - .doc, .pdf
 • SZLIFOWANIE DIAMENTÓW - .doc, .pdf

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2018/2019 

 • ODKRYWANIE TALENTÓW - .doc, .pdf
 • AKADEMIA RODZICA
  • wykłady - .doc, .pdf
  • zajęcia integracyjne z dziećmi oraz grupowe dla rodziców - .doc, .pdf
 • SZLIFOWANIE DIAMENTÓW - .doc, .pdf

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 znajduje się w załączniku.

Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 znajduje się w załączniku.

Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.