Kontakt

 

Projekt „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Koordynatorki Akademii Młodych Odkrywców
Emilia Lewicka-Kalka
Klaudia Michalak

Akademia Młodych Odkrywców
PWSZ w Pile

ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
e-mail: amo@pwsz.pila.pl
tel. 67/ 352 26 81, 67/ 352 66 66

Partnerem projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – z pasji do nauki!” jest Gmina Piła.