Debaty Oksfordzkie

Organizatorem Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Patronat honorowy nad Mistrzostwami Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich objął Rektor PWSZ w Pile - dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PWSZ w Pile oraz Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski.

AKTUALNOŚCI

06.03.2019 r.

Debata oksfordzka uczy kultury dyskusji i rozwija u młodych ludzi umiejętności oratorskie. Prowadzenie debaty metodą oksfordzką kształtuje w uczestnikach kulturę dyskutowania, konieczność dostosowania się do reguł, a ograniczony czas na wypowiedź zmusza mówców do dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. Z tych powodów powstała inicjatywa zorganizowania I Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich. Patronat honorowy nad I Mistrzostwami Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich objął Rektor PWSZ w Pile Pan prof. dr hab. Donat Mierzejewski oraz Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Będzie to wydarzenie dwuetapowe. W dniu 11 marca 2019 roku o godzinie 9:00 odbędą się eliminacje. Wezmą w nich udział 4 szkoły ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego: I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile oraz Zespół Szkół przy Teatralnej. Dwie najlepsze drużyny przejdą do finału, który odbędzie się 12 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Auditorium Maximum PWSZ w Pile (ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła).

Debaty oksfordzkie to znana i powszechnie stosowana metoda dydaktyczna. W istocie to rodzaj dyskusji nad zadaną tezą prowadzonej przez dwa zespoły, według ustalonego scenariusza. Debatują przeciwnicy tezy (drużyna opozycji) oraz jej obrońcy (drużyna propozycji). O tym, po której stronie mają się opowiedzieć zespoły dowiadują się tuż przed rozpoczęciem debaty w drodze losowania. Debaty uczą kultury i dyscypliny wypowiedzi w trakcie sporu. Zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej i wszelkie inne niekulturalne zachowania. Zmagania debatujących zespołów ocenia jury oraz publiczność. Ponieważ jest to pojedynek na argumenty, uczestnicy debaty muszą być bardzo dobrze przygotowani merytorycznie.

Organizatorzy zakładają, że w debacie, obok dyskutantów, weźmie udział około 400 osób. Następna edycja debat będzie realizowana w kolejnym roku akademickim

09.01.2019 r.

TEZY DEBAT:

 1. Roman Dmowski był ważniejszym polskim politykiem niż Józef Piłsudski
 2. Przybycie uchodźców do Unii Europejskiej wzmocni jej pozycję
 3. Rolą kobiety jest prowadzenie domu
 4. O wartości człowieka nie decyduje liczba chromosomów X, a jego wiedza i umiejętności
 5. W Polsce marihuana powinna zostać zalegalizowana na wzór rozwiązania tej kwestii w Urugwaju
 6. Udział dzieci w programach typu „talent shows" powinien być zakazany
 7. W czasach cyfryzacji „prawo do bycia zapomnianym” powinno być prawem człowieka

10.12.2018 r.
Do Debaty akces zgosiło pięć szkół:

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Pile
 2. Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 3. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
 4. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 5. Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile

Tezy Debat zostaną przekazane opiekunom drużyn w czasie prowadzonych dla nich warsztatów w dniu 11.12.2018 r.

30.11.2018 r.
Termin zgłaszania szkół został wydłużony do 6 grudnia 2018 r.

Celami realizacji Projektu „Mistrzostwa Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich” są:
 • podniesienie umiejętności sztuki wystąpień publicznych i kultury słowa (w tym retoryki, erystyki, budowy argumentu) wśród adresatów zadania;
 • wzrost zainteresowania sztuką debatowania, wystąpień publicznych i kultury słowa wśród młodzieży;
 • podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w wykorzystaniu debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego.
Cele będą realizowane poprzez:
 • odpowiedni dobór tez debat z zakresu zagadnień społecznych, kultury i tradycji;
 • profesjonalną obsługę merytoryczną turnieju, w tym wykwalifikowane składy oceniające;
 • tworzenie pozytywnego wizerunku debatanta i kreowania mody na kulturę słowa
  i sztukę wystąpień publicznych wśród młodzieży oraz uczestniczenie w dyskusjach
  i debatach w sprawach ważnych dla uczestników;
 • przeprowadzenie tematycznych zajęć warsztatowych dedykowanych kadrze pedagogicznej oraz udzielenie wsparcia merytorycznego i dydaktycznego w trakcie trwania zadania.
W ramach realizacji Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich odbędą się:
 • jednodniowe warsztaty (w PWSZ w Pile) dla grupy zainteresowanych Opiekunów
  w wymiarze trzech godzin lekcyjnych;
 • jednodniowy turniej debatancki dla zgłoszonych Drużyn, przy udziale pozostałych Uczestników Projektu.
Termin i miejsce realizacji
 • Warsztat dla nauczycieli: 11.12.2018 r. w godz. 8.00 – 10.30 w PWSZ w Pile
 • Finał projektu: 12.03.2019 r., natomiast turniej jednodniowy: 11.03.2019 r.

Miejscem realizacji finału projektu jest sala audytoryjna Auditorium Maximum PWSZ w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła.


Regulamin Mistrzostw Powiatu Pilskiego Debat Oksfordzkich

Zasady Debaty Oksfordzkiej

Formularz zgłoszeniowe [online]