Cennik

CENNIK KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

WYNAJEM HALI SPORTOWEJ
na zajecia treningowe, szkoleniowe z zakresu sportu i rekreacji z młodzieżą
- (poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00)
45 zł/ 45 min
57 zł / 1h
kluby i orgnizacje sportowe 72 zł/ 1h
osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy 84 zł/ 1h
wynajem całego obiektu na cele sportowe i rekreacyjne 300 zł/ 1h
KORZYSTANIE Z SAUNY (min 2 osoby)
studenci i pracownicy PUSS w Pile

10 zł / 0,5h 16 zł/ 1h

pozostałe osoby

12 zł/ 0,5h 18 zł/ 1h

wynajęcie całej sauny (max 8 osób)

64 zł/ 0,5 h 80 zł/ 1h

WYNAJEM SALI WYKŁADOWEJ (do 34 miejsc)
bez wykorzystania urządzeń multimedialnych 50 zł / 1h
z wykorzystaniem projektora multimedialnego 90 zł/ 1h
z wykorzystaniem rzutnika światła 75 zł/ 1 h
SALA DO GRY W TENISA STOŁOWEGO
dzieci i młodzież ucząca się i studiująca (gra przy jednym stole) 5 zł / 1h
dorośli (gra przy jednym stole) 8 zł/ 1h
wynajęcie sali na grę w tenisa stołowego 20 zł/ 1h
wypożyczenie 2 rakietek i piłeczki 4 zł/ 1h
wynajęcie sali na inne cele sportowe i rekreacyjne 40 zł/ 1h
SALA DO GRY W TENISA ZIEMNEGO
studenci PUSS w Pile 35 zł / 1h
pracownicy PUSS w pile 40 zł/ 1h
osoby fizyczne, instytucje, zakłady pracy

50 zł/ 1h

KORZYSTANIE Z SIŁOWNI (osoby powyżej 18 roku życia)
studenci i pracownicy PUSS w Pile 4 zł/ 1h
pozostałe osoby 6 zł/ 1h
wynajęcie całej siłowni (max 10 osób) 40 zł/ 1h
KORZYSTANIE Z SIŁOWNI DLA PAŃ (wejście jednorazowe)
studenci PUSS w Pile 5 zł/ 1h
pracownicy PUSS w Pile 6 zł/ 1h
pozostałe osoby 8 zł/ 1h
wynajęcie całego pomieszczenia (max 10 osób) 70 zł/ 1h
UWAGA
  1. 10 % bonifikata za korzystanie z siłowni, sali gier małych oraz sauny w soboty i niedziele.
  2. Zniżka dla studentów oraz pracowników PWSZ przysługuje, jeŜeli wszyscy uczestnicy korzystania są studentami lub pracownikami PWSZ.
  3. Istnieje możliwość skorzystania z karnetów z bonifikatą - informacje u pracowników.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ HALI SPORTOWEJ

WYNAJEM BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
wynajem boiska 40 zł/ 1h
wynajem boiska z oświetleniem 45 zł/ 1h
wynajem boiska z oświetleniem i szatniami 50 zł/ 1h
WYNAJEM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
wynajem boiska 25 zł/ 1h
wynajem boiska z oświetleniem 30 zł/ 1h
wynajem boiska z oświetleniem i szatniami 35 zł/ 1h
WYNAJEM CAŁEGO OBIEKTU NA CELE SPORTOWE I REKREACYJNE
wynajem boiska 60 zł/ 1h
wynajem boiska z oświetleniem 65 zł/ 1h
wynajem boiska z oświetleniem i szatniami 70 zł/ 1h

NAGŁOŚNIENIE - 10 zł brutto/ 1h