Harmonogram Roku Akademickiego

Rok akademicki 2019/2020 Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne 01.10-2019 r. – 26.01.2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2019 r.

11.11.2019 r.

23.12.2019 r. – 01.01.2020 r.

06.01.2020 r

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 27.01.2020 r. – 09.02.2020 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 10.02.2020 r. – 16.02.2020 r.

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne 17.02.2020 r. – 14.06.2020 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

01.05.2020 r.

11.06.2020 r

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 15.06.2020 r. - 30.06.2020 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 01.09.2020 r. – 13.09.2020 r.Rok akademicki 2018/2019 Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne 01.10-2018 r. – 27.01.2019 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2018 r. – 04.11.2018 r.

11.11.2018 r.

24.12.2018 r. – 01.01.2019 r.

06.01.2019 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 11.02.2019 r. – 17.02.2019 r.

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne 18.02.2019 r. – 16.06.2019 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

29.04.2019 r. – 05.05.2019 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 17.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 02.09.2019 r. – 15.09.2019 r.