Harmonogram Roku Akademickiego

UWAGA!! ZMIANA ORGANIZACJI SESJI LETNIEJ 2019/2020. SZCZEGÓŁY W ZARZĄDZENIU:
http://bip.pwsz.pila.pl/law/rectordirectives/zarzadzenia-rektora-2020/zarzadzenie-nr-68-20-zal


Rok akademicki 2020/2021
Terminy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne 01.10.2020 r. - 31.01.2021 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2020 r.

11.11.2020 r.

23.12.2020 r. - 03.01.2021 r.

06.01.2021 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 01.02.2021 r. - 14.02.2021 r
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 15.02.2021 r. - 21.02.2021 r

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne 22.02.2021 r. - 13.06.2021 r
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.04.2021 r. - 06.04.2021 r.

01.05.2021r. - 03.05.2021 r.

03.06.2021 r. - 04.06.2021 r.

Zasadnicza sesja egzaminacyjna 14.06.2021 r. - 30.06.2021 r
Przerwa wakacyjna/praktyki zawodowe 01.07.2021 r. - 31.08.2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 01.09.2021 r. - 15.09.2021 r.