Katalog ECTS

1. INFORMACJE OGÓLNE

KOSZTY UTRZYMANIA

Przy planowaniu budżetu miesięcznego warto sporządzić kartę budżetowania. Pozwoli to nam na uniknięcie nagłego braku pieniędzy. Koszty możemy podzielić na podstawowe, czyli te niezbędne do codziennego funkcjonowania oraz dodatkowe, ponoszone nieregularnie. Poniżej znajdują się przykładowe ceny produktów podstawowych oraz dodatkowych.

Typ produktu Cena w PLN Cena w Euro
Chleb 1,60-2.00 0,44-0,56
Masło 3,00-5,00 0,68-1,13
Mleko 2,00-3,50 0,45-0,79
Woda mineralna 0,80-2,80 0,18-0,63
Ser żółty 13,00-25,00 2,95-5,68
Płatki śniadaniowe 1,50-4,00 0,34-0,90
Pasta do zębów 2,00-8,00 0,45-1,81
Mydło 1,50-4,00 0,34-0,90

Ceny podane przy kursie Euro = 4,40 zł

KOSZTY DODATKOWE

Na koszty dodatkowe składają się Twoje osobiste wydatki na pomoce naukowe, bilety do kina, odzież i inne. Przykładowe ceny i produkty znajdują się w tabeli poniżej:

Typ produktu Cena w PLN Cena w Euro
Bilet do kina 12,00-15,00 3,00-3,40
Piwo w pubie 3,50-6,00 0,79-1,36
Jeansy 70,00-150,00 15,9-34,00
iPod Nano 8 GB 549,00 124,77

Ceny podane przy kursie Euro = 4,40 zł

ZAKWATEROWANIE

DOM STUDENCKI

Dom studencki PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile przy ulicy Żeromskiego 14, dysponuje 198 miejscami, dostępnymi również w czasie wakacji. Dodatkowo na parterze przygotowanych jest 40 miejsc hotelowych w pokojach 2-3-4-osobowych o znacznie wyższym standardzie, które dostępne są także w czasie roku akademickiego. W akademiku znajdują się specjalne pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na każdej kondygnacji mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesną kuchnię z lodówką i pralką automatyczną.

Ceny wahają się od 40 do 60 zł za dobę, w zależności od tego, jaki pokój wybierzemy. Studenci z całej Unii Europejskiej z ważną legitymacją, za jeden nocleg zapłacą jeszcze mniej, bo tylko 30 zł. W przypadku większych grup istnieje możliwość negocjacji cen.

Studenci studiów niestacjonarnych - 30 zł za dobę, a wykładowcy - 30 zł za dobę (od poniedziałku do piątku). Wykładowcy przyjeżdżający na zajęcia ze studentami niestacjonarnymi, od piątku do poniedziałku, mają zagwarantowane zakwaterowanie
w budynku Uczelni przy ulicy Podchorążych 10. W każdym pokoju studenckim i hotelowym jest nieodpłatny dostęp do telewizji kablowej i Internetu (zgodnie z regulaminem użytkowania Sieci Komputerowej w Domu Studenta). Przez cały rok w akademiku działa stołówka,
w której można zjeść tani posiłek. W abonamencie dzienne wyżywienie kosztuje 8,50 zł za jeden obiad i po 6 zł za śniadanie i kolację.

W Domu Studenta do dyspozycji jest także siłownia i stół do tenisa stołowego (studenci mieszkający w akademiku oraz pracownicy PWSZ mogą korzystać z nich nieodpłatnie).

HOTELE I MOTELE

Istnieje również możliwość zakwaterowania studenta w jednym z wielu istniejących
w mieście hoteli oraz moteli. Informacje o cenach i miejscach noclegowych znaleźć można na stronie internetowej www.hotel.pl

PRYWATNE MIESZKANIA

W mieście istnieje również możliwość wynajęcia pokoju w agencjach nieruchomości, jak
i od osób prywatnych. Ceny wahają się od 400 zł (90 euro) do 1000 zł (227 euro)
- w zależności od standardu i wielkości mieszkania. Ogłoszenia o wynajęciu pokoi/mieszkań bardzo często można spotkać na tablicach informacyjnych na terenie Uczelni.

POSIŁKI

Koszty wyżywienia ponosi student osobiście. Na terenie Domu Studenta znajduje się stołówka, w której istnieje możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego. Obiad
w abonamencie to koszt 8,50 zł.

Na terenie Uczelni znajduje się również kilka barów, w których możemy spożyć smaczny posiłek. Ceny za obiad kształtują się od 6 do 20 zł. W jednym z nich istnieje również możliwość wykupienia abonamentu na obiady.

Na terenie miasta znajduje się również szereg restauracji, barów oraz lokali gastronomicznych, w których można spożyć smaczny i zdrowy posiłek.

OPIEKA ZDROWOTNA

W przypadku pobytu czasowego na terytorium Polski, student może korzystać ze świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • podstawowej opieki medycznej
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • leczenia szpitalnego
 • leczenia stomatologicznego
 • ratownictwa i transportu medycznego

Student wyjeżdżający z kraju macierzystego, po przyjeździe do Polski otrzymuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card). W celu jej uzyskania powinien udać się do najbliższego oddziału NFZ. W szczególnych przypadkach drugim dokumentem uprawniającym do bezpłatnej opieki medycznej może być certyfikat zastępujący EKUZ. Unijne przepisy okoordynacji dopuszczają możliwość wydania przez OW NFZ Certyfikatu Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, zzastrzeżeniem, że może on być wydawany wwyjątkowych okolicznościach. Za takie okoliczności uznaje się np. kradzież lub utratę karty EKUZ. Z wnioskiem owydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ może ubiegać się ubezpieczony, osoba przez niego upoważniona, świadczeniodawca wpaństwie pobytu lub instytucja państwa pobytu. Certyfikat Zastępujący EKUZ wydawany jest zograniczoną datą ważności, zazwyczaj na czas udzielania świadczeń. Student posiadający wyżej wymienione dokumenty może uzyskać bezpłatną pomoc w placówkach, które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Student powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie (np. karta EURO<26).

W przypadku braku dokumentu student będzie musiał ponieść koszty leczenia osobiście. Dotyczy to również uzyskania pomocy w placówkach, które nie podpisały kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W nocy, w godzinach od 18.00-8.00, oraz w dni wolne od pracy, student może uzyskać pomoc w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica w Pile, który znajduje się przy ul. Rydygiera 1 (nr tel 067 2106666).

Apteki w Pile zwykle są otwarte w godzinach 8.00-20.00. Raz w tygodniu jedna
z aptek pełni dyżur przez całą dobę. Istnieje również apteka czynna 24 godziny/dobę, 7 dni
w tygodniu, która znajduje się przy al. Wojska Polskiego 20 (nr tel 067 215 18 04).

INFORMACJE PRAKTYCZNE DLA STUDENTÓW

DOJAZD DO PIŁY

POCIĄG

Piła posiada bezpośrednie połączenie z większymi miastami Polski (Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków). W kilku kierunkach częstotliwość odjazdów jest bardzo duża (np. w kierunku Poznania pociągi odjeżdżają średnio co godzinę).

PKP Dworzec Główny w Pile
ul. Zygmunta Starego
(0-67) 212 21 67
Tablice odjazdów i przyjazdów pociągów:
www.pkp.pl
www.rozklad-pkp.pl

AUTOBUS

Piła posiada połączenia autobusowe z miastami polskimi, jak i europejskimi.

PKS Dworzec Główny
ul. Kwiatowa 1
64-920 Piła
(0-67) 351 88 88
Rozkład jady:
www.pks.pila.pl

SAMOCHÓD

Drogi krajowe do Piły:
Nr 10 - Szczecin-Warszawa
Nr 11 - Kołobrzeg-Bytom

DOJAZD DO PWSZ

Do PWSZ kursują następujące autobusy MZK Piła: nr 5 oraz nr 10, którymi dostaniemy się również do samego centrum miasta. W odległości około 200 metrów od Uczelni, znajduje się również przystanek, z którego kursują dodatkowo autobusy linii nr 1 oraz 15. Autobusem linii numer 5 dostaniemy się również na dworzec PKP oraz PKS.

Szczegółowy rozkład jazdy MZK znajduje się na stronie internetowej www.mzk.pila.pl.

ŚWIADCZENIA I UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Większość budynków PWSZ w Pile jest przystosowana do osób niepełnosprawnych. W budynkach znajdują się windy, którymi osoby niepełnosprawne mogą dostać się na określone piętro. W każdym budynku znajdują się również podjazdy, aby maksymalnie ułatwić życie studentom niepełnosprawnym.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile oferuje szereg stypendiów zasilających budżet studenta. Przyznawane są stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, dla studentów niepełnosprawnych oraz socjalne. Stypendia można łączyć. Stypendia są przyznawane zarówno studentom studiów dziennych jak i zaocznych.

 • Stypendia rektora dla najlepszych studentów
 • Stypendia socjalne - w tym zwiększone stypendium socjalne z tytułu zamieszkania w domu studenckim
 • Stypendia dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomogi

PUNKT OBSŁUGI STUDENTÓW

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach Uczelni. Również wszystkie biura obsługi studentów i kandydatów znajdują się na terenie Uczelni przy ulicy Podchorążych 10.

DZIAŁ NAUCZANIA I SPRAW STUDENCKICH - budynek A - parter

Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Ekonomia, Politologia, Filologia, Ratownictwo Medyczne, Praca Socjalna, Transport, Elektrotechnika - pok. Nr 13

Kierownik Działu Nauczania - pok. nr 7
REKTORAT - budynek A - pierwsze piętro

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Bogaty i fachowy księgozbiór Biblioteki Głównej liczy ponad 33 tys. woluminów, zapewniających studentom dostęp do literatury ściśle związanej z prowadzonymi kierunkami. W dwóch czytelniach użytkownicy mogą korzystać także z 95 tytułów prenumerowanych czasopism.

Wraz z biblioteką powstał Ośrodek Informacji Naukowej, Mediateka oraz nowoczesne Multimedialne Centrum Informacyjne. Nawet najbardziej profesjonalne przedsięwzięcia naukowe można już dziś realizować w wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny sali konferencyjnej wchodzącej w skład Centrum.

AUDITORIUM MAXIMUM

Jest to jeden z największych obiektów w kampusie Uczelni, gdzie mieści się m.in. sala audytoryjna z miejscami dla 460 osób. W sali tej prowadzone są przedsięwzięcia akademickie o charakterze dydaktycznym (wykłady/ ćwiczenia) oraz naukowym (konferencje/ seminaria/ pokazy). Możliwa jest tu również projekcja filmowa, dzięki profesjonalnemu systemowi nagłośnienia audio-wideo oraz zintegrowanemu systemowi Digital Signage.

AUDITORIUM MAXIMUM jest również doskonałym miejscem organizacji imprez kulturalnych oraz artystycznych (koncerty/ spektakle), skierowanych do całej społeczności naszego miasta i regionu.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, jako specyficzne placówki, oferują szeroki program praktyk zawodowych. Dzięki temu studenci zdobytą wiedzę teoretyczną mogą uzupełnić o praktykę. Praktyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są obowiązkowe. Mają one za zadanie należyte przygotowanie studentów do efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Nasza Uczelnia współpracuje z szeregiem firm i instytucji w zakresie odbywania praktyk studenckich. Pozwala to studentom na zdobycie cennego doświadczenia
w najbardziej rozwiniętych i nowoczesnych firmach.

Procesem odbywania praktyk studenckich kierują opiekunowie praktyk wraz ze Studium Praktyk. Studium Praktyk Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile oferuje studentom wszelką pomoc, związaną z odbywaniem praktyk studenckich.

Studium Praktyk

ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel : 067-352-26-36, tel : 067- 352-26-81

Studenci mogą również odbywać praktyki u pracodawcy wyszukanego „na własną” rękę. Wielu studentów wybiera taką formę odbywania praktyk, gdyż umożliwia im to ich odbywanie w miejscu zamieszkania.

Na terenie Uczelni działa również Biuro Karier. Biuro Karier w swych założeniach ma służyć studentom i absolwentom poprzez:

 • świadczenie usług w zakresie wyboru drogi zawodowej poprzez indywidualne doradztwo zawodowe,
 • zamieszczenie oferty w bazie danych, z której będą korzystać pracodawcy;
 • umożliwienie korzystania ze szkoleń, warsztatów, kursów, udzielanie informacji o aktywnych technikach poszukiwania pracy, praktykach, stażach zawodowych i innych formach zatrudnienia.

Biuro Karier w swych założeniach ma służyć Uczelni poprzez:

 • promowanie jej w środowisku (współpraca z instytucjami, firmami, organizacjami społecznymi dostarczając informacji o losach zawodowych absolwentów, które mogą mieć wpływ na podnoszenie standardów kształcenia, dostosowywanie do potrzeb pracodawców;

Biuro Karier w swych założeniach ma służyć pracodawcom:

 • poprzez pośrednictwo pracy (selekcję i rekrutację), umożliwiając wybór najlepszych kandydatów, organizując prezentacje firm, spotkań i imprez promocyjnych na uczelni;
 • umożliwiając im zamieszczanie ofert pracy w informatorium biura czy na stronie internetowej

Biuro Karier
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel./fax 0 67 352 26 66
e-mail: bk@pwsz.pila.pl

OBIEKTY SPORTOWE

Uczelnia posiada jedną z najnowocześniejszych hal sportowych w regionie. Obiekt, którego budowa zakończyła się w grudniu 2007 roku, posiada trybuny na 300 miejsc, bieżnię lekkoatletyczną, a także boisko do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę
i tenisa ziemnego. Na terenie hali sportowej znajdują się również stoły do gry w tenisa stołowego, profesjonalna i nowoczesna sala fitness, siłownia oraz sauna. Hala jest pozbawiona barier architektonicznych, co zapewnia studentom niepełnosprawnym bezproblemowe poruszanie się po budynku. Studenci uczestniczą też w zajęciach na krytej pływalni.

W 2011 oddane do użytku zostały także dwa nowe boiska zewnętrzne Uczelni: boisko do piłki nożnej o wymiarach 62m x 30m (powierzchnia 1860 m2) i boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej oraz do piłki koszykowej o wymiarach 19m x 32m (powierzchnia 613 m2).

Nowy obiekt sportowy wykorzystywany jest do zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla studentów. Jest on również doskonałym miejscem do prowadzenia treningów dla studentów, którzy reprezentują Uczelnię na mistrzostwach sportowych w ramach Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Pile. Obiekt ten stanowi także miejsce rozgrywek sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Co istotne - boiska udostępniane są również młodzieży oraz mieszkańcom miasta, w ramach organizacji zajęć sportowych oraz rekreacyjnych.

ZAJĘCIA POZAUCZELNIANE I REKREACYJNE

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile mogą korzystać z obiektów sportowych Uczelni, także w godzinach, w których nie odbywają się zajęcia obowiązkowe. Uczelnia organizuje zajęcia fakultatywne z najpopularniejszych dyscyplin sportowych.

Piła i jej okolice oferuje natomiast wiele atrakcji kulturalnych i rozrywkowych. Znajdują się tu muzea, kina, puby, kluby oraz restauracje.

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Studenci studiujący w naszej Uczelni oprócz uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych organizacjach studenckich.

SAMORZĄD STUDENCKI

Samorząd tworzą studenci reprezentujący wszystkie kierunki i specjalności oraz tryby studiów (stacjonarne, niestacjonarne). Samorząd Studencki dba o sprawy organizacyjne
i administracyjne, , dotyczące uczelnianej społeczności, a także organizuje imprezy studenckie oraz akcje charytatywne.

Strona internetowa Samorządu Studentów PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile znajduje się pod adresem internetowym www.samorzad.student.pwsz.pila.pl

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE I KLUBY STUDENCKIE

Studiowanie, prócz zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach dydaktycznych, łączy się nierozerwalnie z aktywnością, charakterystyczną dla życia studenckiego. Dlatego też Uczelnia promuje rozmaite formy aktywności, dając studentom możliwość dodatkowego rozwoju zainteresowań. Wyrazem tego jest działalność Studenckich Kół Naukowych (SKN), która w dużej mierze finansowana jest ze środków Uczelni.

Na największą uwagę zasługują takie SKNy i KS jak:

Studenckie Koła Naukowe organizowały lub współorganizowały również:

 • seminaria naukowe,
 • projekcje filmowych materiałów dydaktycznych,
 • wyjazdy zagraniczne do Instytutu JFK w Berlinie (największego europejskiego centrum badań amerykańskich),
 • akcje promujące zdrowie i badania profilaktyczne,
 • spotkania z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych
 • czy zbiórkę środków na zakup defibrylatora AED

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

ERASMUS

Dzięki przystąpieniu do programu ERASMUS oraz zdobyciu Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus Extended University Charter) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zyskała możliwość partycypowania w wymianie studenckiej, wymianie pracowników uczelni, kursach intensywnych, będących wielonarodowymi cyklami wykładów dla międzynarodowych grup studentów, projektach wielostronnych dotyczących opracowywania nowych programów kształcenia i modernizowania uczelni.

Dołączenie do grona uczelni Erasmusa, pozwala PWSZ i jej studentom oraz pracownikom brać udział w wielu programach współpracy międzynarodowej, bezpośrednio powiązanych z Erasmusem, jak i innych wzorujących się na nim. W

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile od 2007 roku uprawnieni są do uczestnictwa w Programie "Uczelnie się przez całe życie" Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności:

SMS - wyjazdy na część studiów* do zagranicznych uczelni partnerskich uczestniczących
w Programie Erasmus w ramach limitów miejsc określonych w umowach zawartych z tymi instytucjami.

SMP - wyjazdy na praktyki i staże zawodowe do firm, których siedziba mieści się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w Programie Erasmus.

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu w Programie Erasmus otrzymują od Uczelni specjalne stypendia (za wyjątkiem wyjazdów realizowanych z tzw. grantem zerowym), ufundowane ze środków Komisji Europejskiej.

Instytucje partnerskie

Instytut Ekonomiczny

Kierunek Ekonomia

Instytucja Kraj
Haute Ecole de la Province de Liege Belgia
Šiaurės Lietuvos Kolegija Litwa
"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia Rumunia
Universitatea Romano Americana Rumunia
Izmir University Turcja
Mehmet Akif Ersoy University Bucak Zeliha Tolunay Applied Technology and Business Administration School Turcja

Instytut Humanistyczny

Kierunek Filologia

Instytucja Kraj
Universidade A Coruña Hiszpania
Universidad el Pais Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Hiszpania
"1Decembrie 1918" University of Alba Iulia Rumunia
Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosicach Słowacja
Mehmet Akif Ersoy University Turcja
Suleyman Demirel University Turcja

Kierunek Politologia

Instytucja Kraj
"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia Rumunia
Univerzita Matej Bel Słowacja
Izmir University Turcja

Kierunek Praca Socjalna

Instytucja Kraj
Univerzita Matej Bel Słowacja

Instytut Ochrony Zdrowia

Kierunek Fizjoterapia

Instytucja Kraj
Natinal Sports Academy "Vasisil Levski" Bułgaria

Kierunek Pielęgniarstwo

Instytucja Kraj
Mehmet Akif Ersoy University Turcja
Suleyman Demirel University Turcja

Instytut Politechniczny

Kierunek Elektrotechnika

Instytucja Kraj
"1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia Rumunia

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Instytucja Kraj
Zilinska Univerzita v Zilinie Słowacja

Kierunek Transport

Instytucja Kraj
Zilinska Univerzita v Zilinie Słowacja

 

Więcej informacji na
www.pwsz.pila.pl oraz www.facebook.com/pwsz.pila