Informacje ogólne

Kierunek Ratownictwo Medyczne

Wprowadzenie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w dniu 8 września 2006 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych.

Studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują przyszłych ratowników medycznych do pracy w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego.