Legitymacja AZS

Instrukcja wystawiania legitymacji - ISIC AZS
 
Nowa:  ważność 1.10.2019 – 30.09.2020

Koszt:
Wariant I (standard)  – 60,00 zł, suma ubezpieczenia wynosi 6.500 zł
Wariant II (komfort)   – 100,00 zł, suma ubezpieczenia wynosi 25.000 zł     
Wariant III (sport)      - 985,00 zł, suma ubezpieczenia wynosi 65.000 zł                    
 
Należy zrobić przelew (kwota wybrany wariant) na Organizacja Środowiskowa AZS, ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
nr konta: 33 1090 1359 0000 0001 1984 4535, wpisać: imię nazwisko, oraz uczelnię (PUSS Piła) wpłacającego – składka członkowska 2019/2020. Wydrukować potwierdzenie przelewu.
 
Następnie na stronie www.azs.pl w zakładce legitymacje należy wypełnić i wydrukować wniosek o wydanie legitymacji - zaznaczyć:  legitymacja ISIC - AZS, PUSS Piła
Wydrukowany wniosek podpisać i przekazać z 1 zdjęciem legitymacyjnym wykładowcy wraz z potwierdzeniem przelewu.
 
Odbiór legitymacji po ok. 3 tygodniach w pok. 107

 
Przedłużenie: ważność 1.10.2019 – 30.09.2020

Koszt: należy zrobić przelew (kwota wybrany wariant) na Organizacja Środowiskowa AZS, ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
nr konta: 33 1090 1359 0000 0001 1984 4535, wpisać: imię nazwisko oraz uczelnię (PUSS Piła) wpłacającego – składka członkowska 2019/2020
Wydrukować potwierdzenie przelewu.
 
Następnie na stronie www.azs.pl w zakładce legitymacje należy wypełnić i wydrukować wniosek o przedłużenie legitymacji - zaznaczyć:  legitymacja ISIC - AZS, PUSS Piła
 
Wydrukowany wniosek podpisać i przekazać z legitymacją wykładowcy wraz z potwierdzeniem przelewu. Odbiór legitymacji po naklejeniu znaczka
przedłużającego ważność legitymacji, w pok. 107.
 

Wyrobienie i przedłużenie legitymacji równoznaczne jest ze zgodą na członkostwo w Klubie Uczelnianym AZS PUSS Piła.
 
 
Przelewu można dokonać przez internet lub na poczcie.
 
 
Całodobowa ochrona na całym świecie z ubezpieczeniem  NNW w Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, tel.: (22) 469 69 69, kontakt@wiener.pl