Pomoc materialna ze środków Miasta Piły

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Piły w formie stypendiów:
1) mieszkaniowego;
2) akademickiego.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Kancelarii Głównej w Urzędzie Miasta Piły w terminie do 10 października danego roku.


DOKUMENTY DO POBRANIA: