Pomoc materialna

 

STYPENDIUM   SOCJALNE

 OD DNIA 01.10.2019 R. DO DNIA 31.10.2019 R.

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WERYFIKACJI I PPRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

O STYPENDIUM SOCJALNE

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

KWESTURA – POKOJE NR 2, 16

 W GODZINACH   12ºº- 15ºº

 

SOBOTY – 8, 19, 26 października 2019 r.

W GODZINACH9ºº - 13ºº
   

telefony:    67 35 22 655,    

                   67 35 22 633

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych dodatkowo w miesiącu październiku w soboty, w terminach 05.10.2019,19.10.2019 oraz 26.10.2019

 

Dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej można pobrać tutaj.

Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego znajduje się tutaj

Dokumentacja:
Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów
Wniosek o stypendium socjalne
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D
Konto - zał. nr 7
Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o zapomogę
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Wniosek aktualizujący o zwiększenie stypendium socjalnego
Oświadczenie o pobieraniu / niepobieraniu stypendium na innym kierunku

Oświadczenie o braku dochodów

Oświadczenie o źródle dochodu - student, rodzic, rodzeństwo studenta

Oświadczenie o samodzielności finansowej

Klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych