Pomoc materialna

Komunikat Rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile
dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PUSS
w sprawie składania wniosków o świadczenia dla studentów

 
 
Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam nadzwyczajne regulacje dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów.
 
  Komunikat Rektora - pdf.  
 

Informujemy, że odpowiedzi na wiadomości przesyłane są wyłącznie przez USOSweb (np. informacje o potrzebie uzupełnienia wniosku) na skrzynki pocztowe w domenie edu.puss.pila.pl.

Instrukcja obsługi konta znajduje się pod adresem:

https://puss.pila.pl/pl/dla-studentow/uniwersytecki-system-obslugi-studenta-(usos).html

Hasło i login do wyświetlenia strony jest takie samo jak do planów zajęć.

Skrzynkę pocztową w domenie edu można obsługiwać także pod linkiem:

https://outlook.live.com/owa/

Dane do logowania są takie same jak do konta w USOSweb.

 
Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów  
Wniosek o stypendium socjalne  
Wykaz wymaganych załączników do stypendium socjalnego    
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowaych - zał. 1/A  
Oświadczenie o dochodach - ryczałt, karta - zał. 1/B  
Oświadczenie do zwiększenia stypendium z tytułu zamieszkania - zał. 1/C  
Oświadczenie do alimentów - zał. 1/D  
Konto - zał. nr 7  
Wniosek o stypendium rektora  
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych  
Wniosek o zapomogę  
Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu  
Wniosek aktualizujący o zwiększenie stypendium socjalnego

Oświadczenie o braku dochodów

 

Oświadczenie o źródle dochodu - student, rodzic, rodzeństwo studenta

 

Oświadczenie o samodzielności finansowej

 

Klauzula informacyjna i oświadczenie o przetwarzaniu danych

     

Dodatkowe informacje na temat pomocy materialnej można pobrać tutaj.