POMOST - program mobilności

Program POMOST to program mobilności studentów i pracowników adresowany do studentów i pracowników uczelni będących członkami Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych i ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez uczestniczenie studentów w zajęciach oraz realizowanie zajęć przez pracowników w innej uczelni niż macierzysta.

Program POMOST umożliwia studentom kształcenie poza Uczelnią macierzystą, na wybranej przez siebie jednej z pięciu państwowych wyższych szkół zawodowych w Wielkopolsce (w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie lub Pile). Nauka w uczelni przyjmującej może trwać klika tygodni, semestr lub cały rok akademicki.

W Programie POMOST uczestniczą:

1) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie;
2) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;
3) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;
4) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie;
5) Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile.

Studia na takim samym kierunku lub pokrewnym w ramach Programu POMOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru studiów, lecz nie później niż przed rozpoczęciem ostatniego semestru studiów. Udział
w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. W trakcie odbywania studiów w ramach Programu POMOST studenci nie tracą prawa do pobierania stypendiów przyznanych im oraz wypłacanych przez uczelnię macierzystą.

Rekrutacja studentów do programu POMOST odbywa się dwa razy w roku:
  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na wyjazd w semestrze zimowym i na cały rok akademicki),
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na wyjazd w semestrze letnim).

Aby wziąć udział w procedurze kwalifikacyjnej, STUDENT składa do prorektora właściwego ds. kształcenia wniosek o uczestnictwo w Programie POMOST. Warunkiem dalszego procedowania wniosku jest uzyskanie zgody rektora uczelni macierzystej.

PRACOWNICY dydaktyczni mogą wyjechać do uczelni będącej członkiem ZWPUZ w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd pracownika dydaktycznego zatwierdza rektor. Pobyt pracownika w uczelni przyjmującej nie może trwać dłużej niż tydzień. Wymiar realizowanych zajęć w uczelni przyjmującej odpowiada liczbie zajęć jaka byłaby realizowana w tym samym okresie w uczelni macierzystej. Proces rekrutacji pracowników ma charakter ciągły. 

DOKUMENTY DO POBRANIA: