Program Wolontariat

STUDENTKO, STUDENCIE

Na każdej Uczelni, prócz żaków poś›wię™cają…cych się wyłącznie nauce, znajduje się zawsze pewna grupa studentów, których energia i pomysł‚y odbijaj…ą się™ szerokim echem i zapisują… się w historii Uczelni. Z myślą… o takich wł‚aśnie studentach powstał PROGRAM WOLONTARIAT.

Jest to wewnę™trzny program Uczelni, który różni się™ znacznie od powszechnie znanej formy wolontariatu lokalnego, krajowego czy międzynarodowego. Odmienność‡ polega na tym, że dział‚alność‡ wynikająca z naszego programu dotyczy tylko przedsię™wzięć‡ prowadzonych na rzecz Pań„stwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Ale bez obaw! Fakt, iż zasię™g działania jest mniejszy, nie oznacza że jego wartość również.

Z doś›wiadczeń naszych Wolontariuszy wiemy, że aktywność‡ studencka może przybrać formy przeróżne, tak wię™c dysponujecie ogromnym polem do działania...Nasi Wolontariusze to studenci aktywni, przedsiąbiorczy, często czł‚onkowie organizacji studenckich takich jak: koła naukowe, samorząd studencki, klub europejski, a także chór. Są… oni współorganizatorami konferencji naukowych, imprez uczelnianych (Drzwi Otwarte, Juwenalia itp.), organizują akcje charytatywne ("Oddaj krew - uratuj życie", akcja "Miś›"), promują… Uczelnię™ na zewną…trz. Sposobów jest wiele, ale to od WAS zależy czy skorzystacie z dotychczasowego doświadczenia studentów, czy znajdziecie nowe metody...

Możesz zyskać wiele m.in.:

• doś›wiadczenia organizacyjne,
• doświadczenia naukowe,
• naukę pracy w zespole,
• CERTYFIKAT WOLONTARIUSZA - dokument podpisany przez Rektora Uczelni.

Korzyś›ci te mogą… okazać‡ się™ wielkim atutem dla osób wchodzą…cych na ścieżkę™ kariery zawodowej. Dla pracodawców na rynku krajowym i międzynarodowym, coraz częściej ważniejsze od ocen, okazują się™ doś›wiadczenia zdobyte już w trakcie studiowania! Praca np. w organizacjach studenckich, ś›wiadczy o aktywności i kreatywnoś›ci kandydata - a takie właśnie osoby poszukiwane są… na rynku pracy. CERTYFIKAT WOLONTARIUSZA jest potwierdzeniem zaangażowania w dział‚alność‡ dodatkową…, dlatego teź moźe stać‡ się™ cennym dodatkiem do Twoich dokumentów aplikacyjnych.

Jesteś› zainteresowany naszym PROGRAMEM?

• zapoznaj sie™ z Regulaminem,
• wypełnij kartę™ zgłoszeniową…,
• zł‚óż kartę™ zgł‚oszeniową w Biurze Promocji (bud. A, I pię™tro, p. 118).

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ - pdf.

Mamy nadzieję, że skontaktujesz się™ z nami i wykorzystasz swój potencjał‚!