Aktualności

04.05.2017 r.
Biuro Karier informuje, iż nabór uczestników do Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów" będzie prowadzony w systemie ciągłym a kolejne tury rekrutacji będą obejmowały miesiąc kalendarzowy. Listy rankingowe, listy rezerwowe oraz listy osób niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie obejmujące studentów, którzy w danej turze zgłoszą swój udział w projekcie, są sporządzane cyklicznie w miarę zgłaszania się osób chętnych. Listy są dostępne w Biurze Projektu. Informacje o zakwalifikowaniu się do projektu Kandydaci otrzymują mailowo lub telefonicznie.
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier!
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: >KONTAKT<

11.04.2017 r.
Biuro Karier przedłuża termin rekrutacji w ramach V tury do 30 kwietnia 2017 r.

21.03.2017 r.
Biuro Karier ogłasza nabór uczestników do Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów".
W ramach piątej tury rekrutacji, która trwa do 10 kwietnia 2017 r., do udziału zostanie zakwalifikowanych max. 40 studentów.
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier!
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: >KONTAKT<

01.03.2017 r.
Biuro Karier ogłasza nabór uczestników do Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów".
W ramach czwartej tury rekrutacji, która trwa do 20 marca 2017 r., do udziału zostanie zakwalifikowanych max. 40 studentów.
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier!
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: >KONTAKT<

15.02.2017 r.

Dnia 22 lutego br. (środa) dr Monika Rozmarynowska poprowadzi warsztat „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”.
Miejsce i godzina zajęć: sala 112, budynek C, godz. 9.00 - 12.00
Serdecznie zapraszamy!
Szczegóły w Biurze Karier/Biurze Projektu

23.01.2017 r.

Biuro Karier przedłuża termin rekrutacji w ramach III tury do 28 lutego 2017 r.

17.01.2017 r.

Biuro Karier PWSZ w Pile zaprasza do uczestnictwa w projekcie dedykowanym studentom naszej Uczelni.
Studiujesz na ostatnim roku studiów? Masz niewielkie doświadczenie zawodowe? Twoje dokumenty aplikacyjne pamiętają czasy gimnazjum?
Znamy odpowiedź na te pytania: CZAS na zmiany!

 • umów się na spotkanie z doradcą zawodowym,
 • skorzystaj z wiedzy doradcy ds. przedsiębiorczości,
 • weź udział w szkoleniach i warsztatach oraz coachingu kariery,
 • znajdź z nami wymarzoną pracę oraz mentora, który wprowadzi Cię we wszystkie zawodowe tematy!

CZAS na zmiany! To Twój CZAS!
www.czas.pwsz.pila.pl

19.12.2017 r.

Biuro Karier ogłasza nabór uczestników do Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów".
W ramach trzeciej tury rekrutacji, która trwa do 20 stycznia 2017 r., do udziału zostanie zakwalifikowanych max. 40 studentów.
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier!
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: >KONTAKT<

14.12.2016 r.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w Projekcie, Biuro Karier przedłuża termin rekrutacji w ramach II tury do 16 grudnia 2016 r. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych max. 30 studentów.

28.11.2016 r.

Biuro Karier ogłasza nabór uczestników do Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów".
W ramach drugiej tury rekrutacji, która trwa do 14 grudnia 2016 r., do udziału zostanie zakwalifikowanych max. 15 studentów.
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier!
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: >KONTAKT<

23.11.2016 r.

Są jeszcze wolne miejsca w ramach pierwszej tury rekrutacji uczestników Projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”!!! Przedłużamy termin rekrutacji do 25 listopada br.!
Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier do 25 listopada!
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas: >KONTAKT<

 

07.11.2016 r.

Biuro Karier PWSZ zaprasza studentów ostatnich 3* lub 4 semestrów do udziału w Projekcie pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”.

* dotyczy studiów inżynierskich.

W ramach pierwszej tury rekrutacji, która trwa od 7 do 23 listopada 2016 r., do udziału zostanie zakwalifikowanych max. 15 studentów.

W Projekcie mogą uczestniczyć studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, studiujący na 2 i 3 roku studiów I stopnia, 3 i 4 roku studiów inżynierskich oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym i przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia.

Nasi Doradcy PROFESJONALNIE i KOMPLEKSOWO przygotują Cię się do wejścia na RYNEK PRACY!

Weź udział w Projekcie i skorzystaj z następujących form wsparcia:

DORADZTWO ZAWODOWE (w tym coaching), w ramach którego uzyskasz:

 • Rzetelną ocenę poziomu motywacji i samooceny tworzącego podstawę do uzyskania wiedzy o sobie samym tak, aby osiągnąć sukces nie tylko zawodowy.
 • Kompletną diagnozę kompetencji osobistych (między innymi w zakresie komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole czy rozwiązywania sytuacji konfliktowych) wraz z indywidualnym profilem opisującym stan faktyczny ze wskazaniem obszarów do rozwoju i pracy indywidualnej.
 • Informacje, poparte rzetelnymi testami diagnostycznymi, na temat profilu zawodowego, predyspozycji i preferencji zawodowych umożliwiające zidentyfikowanie swoich mocnych stron, zasobów i możliwości ułatwiających dokonanie wyboru właściwej ścieżki zawodowej prowadzącej do sukcesu zawodowego będącego inspiracją a nie ciężarem.
 • Kompendium wiedzy na temat dostępnej oferty edukacyjnej i rynku pracy z uwzględnieniem relacji pomiędzy tymi dwoma obszarami.
 • Profesjonalne wsparcie w zakresie poszukiwania i zdobycia zatrudnienia umożliwiające nabycie umiejętności z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych (CV funkcjonalne, CV Skill i inne), zachowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem mowy ciała) czy poznanie metod i strategii aktywnego poszukiwania pracy. W zakresie tego obszaru oferujemy także Coaching Kariery - praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania swoją karierą. A jeśli znajdziesz pracę przy pomocy Biura Karier - możesz skorzystać z Coachingu zawodowego mającego na celu przygotowanie Cię do ważnej zmiany w życiu, jaką jest podjęcie pracy.

DORADZTWO I WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, podczas których:

 • Dowiesz się, jak „krok po kroku” założyć własną firmę w branży zgodnej z kierunkiem kształcenia, na którym studiujesz - prześledzisz etapy „rozkręcania” własnej działalności od momentu powstania pomysłu na biznes po zatrudnienie pracowników. Zdobędziesz wiedzę w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej: aktualnych przepisów, formalności urzędowych, podatków. Poznasz źródła finansowania działalności - gdzie szukać i w jaki sposób zdobyć dotację, pożyczki, a także czy warto inwestować w przedsiębiorstwo typu start – up.
 • Zrozumiesz zagadnienia i terminy dotyczące prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Poznasz m.in. granice korzystania z tzw. dozwolonego użytku publicznego, a także zakres ochrony własności intelektualnej w Internecie. Wiedza ta pozwoli Ci umiejętnie wykorzystać potencjał intelektualny, co ma duże znaczenie dla praktyki zarządzania i wzmacniania konkurencyjności firm.
 • Przedstawimy i wyjaśnimy Ci możliwości powiązania badań naukowych z potrzebami komercyjnymi przedsiębiorstw. Stosując nowe sposoby prowadzenia działalności w zakresie transferu wiedzy i technologii ze sfery nauki do biznesu, osiągniesz przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa i zyskasz pozycję lidera.
 • Kreatywne warsztaty dadzą Ci możliwość rozwijania i kształtowania umiejętności w zakresie kompetencji miękkich, odkrywania siebie i swoich zdolności jako dobrego pracownika i skutecznego przedsiębiorcy.

MENTORING

podczas którego skorzystasz z opieki Mentora wyznaczonego przez pracodawcę w zakładzie pracy. Rolą Mentora będzie pomoc we wdrożeniu Cię w strukturę firmy, zapewnienie szybkiego rozwoju w firmie, doskonalenie Twoich umiejętności oraz pomoc w planowaniu i realizacji ścieżek kariery.

Co zyskasz uczestnicząc w Projekcie?

 • zbadasz swoje kompetencje i predyspozycje zawodowe,
 • zaplanujesz ścieżkę rozwoju zawodowego,
 • przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • uzyskasz wsparcie w poszukiwaniu i podjęciu pracy,
 • zdobędziesz pogłębioną wiedzę na temat prowadzenia własnej firmy,
 • będziesz świadomie poruszać się po rynku pracy.

Zapoznaj się z Regulaminem Projektu znajdującym się w zakładce „Regulamin projektu”, pobierz i wypełnij Formularz rekrutacyjny oraz złóż w Biurze Karier do 23 listopada!

Już dzisiaj pomyśl o swojej KARIERZE ZAWODOWEJ i rozwoju osobistym!

14.10.2016 r.
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego szkoleń i superwizji dla pracowników Biura Karier w ramach projektu pt. „CZAS na zmiany! – Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów”, nr POWR.03.01.00-00-B101/15, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Szczegóły pod adresem.

23.09.2016 r.
Głównym celem projektu jest wsparcie 210 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w okresie od 10.2016 r. do 12.2018 r. w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych na rzecz studentów przez Biuro Karier.

Główne rezultaty projektu:
 • 210 os. objętych wsparciem (poradnictwo, coaching),
 • 61 os. objętych wsparciem w ramach mentoringu,
 • 4 nowych doradców, których zatrudnienie będzie kontynuowane co najmniej przez 1 rok od zakończenia projektu,
 • 6 przeszkolonych pracowników BK (doradców),
 • 1 system monitowania karier zawodowych studentów będących uczestnikami projektu,
 • 5 okresowych sprawozdań ewaluacyjnych weryfikujących jakość świadczonych usług przez BK.
Grupa docelowa: 210 os. (130K, 80M) studiujących na 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia.

Główne zadania:
 • poradnictwo zawodowe indywidualne, w tym coaching,
 • poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
 • mentoring w miejscu pracy,
 • podnoszenie kompetencji pracowników BK,
 • monitoring karier zawodowych uczestników projektu.
Wsparcie udzielane studentowi w projekcie jest związane bezpośrednio z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

Projekt przewiduje:
 • współpracę z Samorządem Studenckim, opiekunami praktyk, NGO i Organizacją Przedsiębiorców,
 • wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie wsparcia dla studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, m.in. poprzez włączenie akademickich biur karier w proces kształcenia i wykorzystanie efektów działalności biur karier w poprawianiu jakości praktycznych elementów kształcenia,
 • rozwój usług Biura Karier w zakresie poradnictwa zawodowego oraz w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, coachingu, mentoringu oraz kształcenia umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości, mających na celu zwiększenie szans studenta na znalezienie zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu studiów.
Wartość projektu: 637 408,12 zł, wkład Funduszy Europejskich: 618 193,62 zł.