Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "CZAS na zmiany! - Centrum Zaawansowanej Aktywizacji Studentów":
> HARMONOGRAM <


Kontakt
Dział Praktyk Studenckich i Karier
Biuro Karier
pokój nr 11, 12
tel. 67 352 26 66
email czas@pwsz.pila.pl