Kontakt

Zespół projektu CZAS na zmiany!
Kierownik projektu: Grzegorz Supron
Asystent projektu: Klaudia Michalak
Kierownik działu praktyk studenckich i karier: Emilia Lewicka-Kalka
Doradca ds. przedsiębiorczości: dr Monika Rozmarynowska
Doradca zawodowy: dr Małgorzata Burzyńska

Kontakt
Dział Praktyk Studenckich i Karier
Biuro Karier
pokój nr 11, 12
tel. 67 352 26 66
email czas@pwsz.pila.pl