Mentoring

Oferta dla Pracodawców

Mentoring:
- to jedna z najefektywniejszych metod nauki, ukierunkowana na praktykę,
- to metoda bazująca na relacjach partnerskich pomiędzy mentorem a mentorowanym (Mentoree),
- to budowanie długotrwałej relacji opartej na zaufaniu i szacunku,
- umożliwia odkrycie oraz rozwój potencjału osobistego i zawodowego mentorowanego,
- stymuluje do autorefleksji o pomaga ukierunkować działania na realizację celów.

Korzyści i zalety mentoringu dla firmy, to:
- lepsze przygotowanie potencjalnych kandydatów na stanowiska,
- możliwość wyboru najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska,
- lepsze dopasowanie nowych pracowników do kultury organizacyjnej,
- skrócenie procesów rekrutacyjnych,
- wprowadzenie nowej jakości komunikacji międzypokoleniowej,
- sprawny transfer wiedzy, maksymalne wykorzystanie doświadczeń,
- podniesienie innowacyjności oraz konkurencyjności oferty poprzez współpracę świeżego spojrzenia z wiedzą i doświadczeniem,
- pozwala ograniczyć koszty związane ze szkoleniem pracowników.

Mentorzy:
- zdobywają uznanie współpracowników, pracodawcy,
- rozwijają własne zdolności interpersonalne oraz dydaktyczne,
- budują swoją markę osobistą,
- czerpią inspirację od mentorowanych,
- otrzymują dodatkowe finansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Dokumenty do pobrania: