Samorząd Studencki

Samorząd Studencki to forma samoorganizacji braci akademickiej. Dysponuje – ustawowo umocowanymi – szerokimi i różnorakimi uprawnieniami. Uczestniczy w podziale środków pieniężnych, ma swych reprezentantów we władzach uchwałodawczych Uczelni, współdecyduje w kształtowaniu programów studiów. Rozwija szeroką działalność społeczno-kulturalną.

To dzięki Samorządowi orga­nizowane są takie akcje jak:

  • Otrzęsiny stu­denckie,
  • Adpaciak,
  • wybory Miss i Mistera Uczelni,
  • Spartakiada,
  • czy największe święto studenckie w mieście – JUWENALIA!
Członkowie Samorządu Studenckiego organizują także akcje charytatywne i akcje krwiodawstwa „Oddaj krew – uratuj życie”.

Samorząd reprezentuje in­teresy społeczności akademickiej na spotka­niach z władzami miasta Piły i powiatu pil­skiego, na ogólnopolskich forach studenc­kich, konferencjach oraz w Parlamencie Stu­dentów RP.

Zapraszamy na: