Samorząd Studencki

Samorząd Studencki, to forma samoorganizacji braci akademickiej. Dysponuje - ustawowo umocowanymi - szerokimi i różnorakimi uprawnieniami. Uczestniczy w podziale środków pieniężnych, ma swych reprezentantów we władzach uchwałodawczych Uczelni, współdecyduje w kształtowaniu programów studiów. Rozwija szeroką działalność społeczno kulturalną.

To dzięki Samorządowi orga­nizowane są takie akcje jak: Otrzęsiny stu­denckie, Helloween, wybory MISS PWSZ, czy największe święto studenckie w mieście – JUWENALIA! Członkowie Samorządu Studenckiego organizują także akcje charytatywne i akcje krwiodawstwa „Oddaj krew – uratuj życie”.

Samorząd reprezentuje także in­teresy społeczności akademickiej na spotka­niach z władzami miasta Piły i powiatu pil­skiego, na ogólnopolskich forach studenc­kich, konferencjach oraz w Parlamencie Stu­dentów RP.

Zapraszamy na: