Santander Universidades

Roczny kurs Santander Universidades języka hiszpańskiego dla studentów i pracowników PUSS w Pile

 

Z przyjemnością informujemy, że już w marcu 2020 roku w naszej Uczelni rusza roczny kurs języka hiszpańskiego, program, który skierowany jest do studentów oraz pracowników Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile deklarujących nieznajomość języka hiszpańskiego, chcących podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe. 
Kurs językowy jest bezpłatny, prowadzony na poziomie A1, w niedużych, ok. 10-20 osobowych grupach, w blokach 2-lekcyjnych, raz w tygodniu. Kurs obejmuje 60 godzin (30 godzin w semestrze) * 2 grupy uczestników. W ramach kursu uczestnicy otrzymają podręczniki do nauki języka hiszpańskiego.
 
Czas trwania kursu: 02.03.2020 r. - 31.12.2020 r.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej za sprawą wprowadzenia fakultatywnego kursu języka hiszpańskiego dla studentów oraz pracowników Uczelni. Działania te wiążą się z realizacją założeń polityki zapewniania jakości kształcenia oraz z wzmocnieniem polityki kreowania zasobów kadrowych poprzez stworzenie dodatkowych ścieżek rozwoju osobistego dla pracowników uczelni. Zmierzają również do pogłębienia procesów internacjonalizacji uczelni poprzez stworzenie narzędzi pozwalających studentom na uzyskanie kompetencji wspierających ich mobilność międzynarodową do krajów hiszpańskojęzycznych, a także zwiększenie ich konkurencyjności na lokalnym i krajowym rynku pracy. Realizacja projektu wiąże się jednocześnie ze zwiększeniem możliwości ubiegania się oraz absorpcji międzynarodowych projektów współpracy, a także projektów naukowych i naukowo-badawczych. Realizacja projektu jest następstwem przyjęcia Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile do grona Santander Universidades oraz wieloletniej współpracy między bankiem Santander Bank Polska S.A. a Uczelnią.
 
 
Wszystkie formy wsparcia realizowane są w ramach programu Santander Universidades, globalnej inicjatywie Grupy Santander wspierającej szkolnictwo wyższe.