Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami

WSPARCIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH DOTACJI NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE PRZYJMOWANIA NA STUDIA, DO SZKÓŁ DOKTORSKICH, KSZTAŁCENIU NA STUDIACH I W SZKOŁACH DOKTORSKICH LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Studenci z niepełnosprawnościami, studiujący w PaństwowejUczelni Stanisława Staszica w Pile, mogą skorzystać ze wsparcia umożliwiającego pełny dostęp do udziału w procesie kształcenia. Wsparcie to może być przyznane studentom, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub doświadczają udokumentowanych skutków niepełnosprawności i/lub przewlekłych skutków zdrowotnych i posiadają bieżącą dokumentację medyczną zawierającą opis funkcjonalnych następstw aktualnego stanu zdrowia.

Wsparcie przyznawane jest na wniosek studenta, skierowany do Rektora za pośrednictwem Koordynatora ds. studentów niepełnosprawnych. Zakres wsparcia oraz zasady jego przyznawania, zawarte są w zasadach przyznawania wsparcia w rosobom z niepełnosprawnościami.

Tekst regulaminu oraz wzór wniosku o przyznanie wsparcia znajduje się poniżej:

Zasady

Wniosek

Marcin Ślawski
Koordynator ds. studentów niepełnosprawnych
PUSS w Pile
Budynek A, pok. 6
ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła
e-mail: mslawski@puss.pila.pl, tel. 67 352 26 34