Studenckie Koła Naukowe

CO PO ZAJĘCIACH, CZYLI JAK WYGLĄDA ŻYCIE STUDENCKIE?

Studiowanie, prócz zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach dydaktycznych, łączy się nierozerwalnie z aktywnością, charakterystyczną dla życia studenckiego. Dlatego też Uczelnia promuje rozmaite formy aktywności, dając studentom możliwoąć dodatkowego rozwoju zainteresowań. Wyrazem tego jest działalność Studenckich Kół Naukowych (SKN). SKN-y pracują nad projektami badawczymi, organizują wystawy, seminaria i konferencje naukowe, a także promują zdrowy tryb życia, słowem - pokazują, że połączenie wiedzy i pomysłowości może przynieść bardzo interesujące i wartościowe rezultaty.

Wszystkie informacje o SKN (dokumenty, działania) znajdują się na stronie SKN - TUTAJ