Ubezpieczenie dla studentów EWUŚ

 

 

 

 

 

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość  

 

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń zadzwoń!

Oddziały NFZ:


Dolnośląski - 71 79 79 199
Kujawsko-Pomorski - 52 32 52 700
Lubelski - 81 53 10 500, 81 19 488
Lubuski - (dla telefonów stacjonarnych): 801 002 110
(dla telefonów komórkowych): 68 41 10 110
Łódzki - 42 275 49 41
Małopolski - 12 29 88 386
Mazowiecki - 22 456 74 01
Opolski - 77 40 20 176, 77 40 20 161
Podkarpacki - 17 86 04 167, 17 86 04 265
Podlaski - 85 745 95 62
Pomorski - 58 32 18 635, 58 32 18 626
Śląski - 32 735 16 00
Świętokrzyski - 41 36 46 288
Warmińsko-Mazurski -
(dla telefonów stacjonarnych): 801 002 904
(dla telefonów komórkowych i zza granicy): 89 67 83 900
Wielkopolski - 800 800 805, 61 850 60 72
Zachodniopomorski -
(dla telefonów stacjonarnych): 801 00 22 72
(dla telefonów komórkowych): 91 88 19 972


Centrala NFZ


Infolinia 800 - 1600
tel. 800 392 976
tel. 22 572 60 42
infolinia@nfz.gov.pl
http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/e-wus/faq/
Rzecznik Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 900 - 2100
tel. 800 190 590
sekretariat@bpp.gov.plOd 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie.

W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu,

pamiętaj!


Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

• Twoi rodzice lub opiekunowie prawni – jako członka rodzinny.
• Szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Twoi rodzice lub opiekunowie mogą zgłosić Cię jako członka rodziny do 26 roku życia. Jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś obięty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia.

Ważne!

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie pracowałeś podczas nauki, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy o pracę, kiedy zakończysz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych, musisz zostać ponownie do niego zgłoszony.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie. Mogą zgłosić Cię oboje jednocześnie. Unikniesz wtedy problemów, gdy np. jeden z rodziców starci uprawnienia.

Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia,

nie martw się!


Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.
Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?


• Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
• Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
• Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.