Dla biznesu

Program Erasmus i Program Erasmus+ to nie tylko szansa na rozwój Uczelni i podniesienie jakości kształcenia, ale przede wszystkim szansa rozwoju dla społeczności lokalnej oraz miejscowych przedsiębiorstw.

Obecność beneficjentów Programu Erasmus w naszym mieście stwarza dla rodzimego rynku usług oraz handlu detalicznego możliwość pozyskania nowych klientów wraz z towarzyszącym im kapitałem. Odpowiednio sporządzona oferta (w tym oferta przygotowana w języku angielskim) z pewnością spotka się z aprobatą naszych zagranicznych gości i sprawi, że chętniej będą wydawali swoje stypendia w Pile niż w innych dużych miastach Polski i Europy.

Jednym z narzędzi, mających na celu promowanie miasta Piła, jako miejsca atrakcyjnego dla studentów i pracowników zagranicznych uczelni jest stworzenie bazy przedsiębiorstw, które odznaczone zostaną tytułem Erasmus Open lub Erasmus Friendly.

Program Erasmus otwiera przed przedsiębiorcami również szansę na poszerzenie grupy kontrahentów, stwarza także możliwość ekspansji na nowe, dotychczas niedostępne rynki zbytu, czy też usług. Dzieje się tak za sprawą trzymiesięcznych praktyk Erasmusa pozwalających na zatrudnianie studentów zagranicznych, co sprzyja czerpaniu z ich wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wiedzę tę jednak trudno zdobyć nie mieszkając w danym kraju. Jej składankami są: znajomość kultury pracy, znajomość kultury zawierania umów biznesowych, wreszcie znajomość rynku lokalnego w danym kraju.

Nad jakością praktyk czuwać będzie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, która odpowiada za wstępną rekrutację kandydatów na praktykę zawodową i weryfikację ich kompetencji językowych.