Mobility open / Mobility friendly

Mobility Open, to przedsiębiorstwa otwarte na studentów i pracowników przyjeżdżających w Programie na lata 2014 – 2020, tzn. posiadające ofertę sporządzoną, co najmniej w języku angielskim.

Mobility friendly, to firmy, które poza spełnieniem warunków wymaganych od grupy Mobility Open, posiadają ofertę dodatkową skierowaną do odbiorców zagranicznych, np. specjalne rabaty etc.