Informacje dla wyjeżdżających

Wszystkich wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na portalu Polak za granicą prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Portal składa się z trzech podstawowych sekcji:

Informacje o państwach

w tym: zasady wjazdu i pobytu (w tym informacja o procedurach wizowych), zasady bezpieczeństwa i potencjalne zagrożenia, uwagi nt. podróżowania po kraju, wskazówki dla kierowców, cła, najważniejsze przepisy prawne, normy prawne w zakresie obyczajów, święta, inne przydatne informacje, meldunek.

Porady dla podróżujących

w tym link do systemu rejestracji podróży Odyseusz, podstawowe informacje: o wizach, ubezpieczeniu w czasie pobytu za granicą, co należy zrobić przed podróżą, zagrożeniach; czynnościach, jakie należy przedsięwziąć w przypadku utraty pieniędzy lub dokumentów; wskazówki jak postępować w przypadku choroby, zatrzymania/aresztowania; a także jak postępować w przypadku braku polskiego przedstawicielstwa; etc.

Ostrzeżenia

w tej sekcji publikowane są aktualne ostrzeżenia i komunikaty MSZ o zagrożeniach dla podróżujących poza granicami kraju.