Komisja ds. ST


Wymienione poniżej akty prawne zamieszczone zostały w BIP PWSZ w PIle, w dziale Prawo - Uchwały Sentau

2013/2014
Komisja ds. ST Uchwała Senatu nr X/62/13
2012/2013
Komisja ds. ST Uchwała Senatu nr XLIV/211/12
2011/2012
Komisja ds. ST Uchwała Senatu rn XXXIII/133/11