Statystyki mobilności

Całkowity wzrost mobilności - wyjazdy

Typ mobilności

rok akademicki

Suma

Student Mobility for Placements

(wyjazdy na praktyki zawodowe)

2007-2008

0

2008-2009

0

2009-2010

0

2010-2011

1

2011-2012

6

2012-2013

24

2013-2014

Brak danych

Suma

31

Student Mobility for Studies

(wyjazdy na część studiów)

2007-2008

0

2008-2009

0

2009-2010

0

2010-2011

2

2011-2012

9

2012-2013

23

2013-2014

41

Suma

75

Staff Teaching Assignments

(wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć)

2007-2008

0

2008-2009

0

2009-2010

0

2010-2011

1

2011-2012

7

2012-2013

18

2013-2014

21

Suma

47

Staff Mobility for Training

(wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)

2007-2008

0

2008-2009

0

2009-2010

0

2010-2011

4

2011-2012

16

2012-2013

37

2013-2014

42

Suma

99

Liczba mobilność ze względu na kierunek studiów/jednostkę organizacyjną

Typ mobilności

kierunek/jednostka

Suma

Student Mobility for Placements

(wyjazdy na praktyki zawodowe)

Budownictwo

2

Ekonomia

5

Elektrotechnika

9

Filologia

7

Fizjoterapia

3

Pielęgniarstwo

1

Politologia

1

Praca Socjalna

3

Suma

31

Student Mobility for Studies

(wyjazdy na część studiów)

Ekonomia

15

Filologia

27

Fizjoterapia

8

mechanika i budowa maszyn

2

Pielęgniarstwo

2

Politologia

9

Praca Socjalna

11

Transport

1

Suma

75

Staff Teaching Assignments

(wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć)

Ekonomia

9

Elektrotechnika

2

Filologia

17

Pielęgniarstwo

1

Politologia

12

Praca Socjalna

5

Studium Języków Obcych

1

Suma

47

Staff Mobility for Training

(wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych)

Administracja - IE

2

Administracja - IH

5

Administracja - IOZ

6

Administracja - IP

3

Administracja centralna

35

Biblioteka Główna

1

Ekonomia

11

Filologia

9

Fizjoterapia

2

IKE

5

Politologia

8

Praca Socjalna

3

Studium Języków Obcych

5

UKE

4

Suma

99