Zasady wyjazdów na praktyki


Wymienione poniżej akty prawne zamieszczone zostały w BIP PWSZ w PIle, w dziale Prawo - Uchwały Sentau

2013/2014
Zasady realizacji wyjazdów Uchwała Senatu nr X/62/13
Komisja ds. SM Uchwała Senatu nr X/62/13
2012/2013
Zasady realizacji wyjazdów Uchwała Senatu nr XLIV/211/12
Komisja ds. SM Uchwała Senatu nr XLIV/211/12
2011/2012
Zasady realizacji wyjazdów Uchwała Senatu nr XLIV/210/12
Komisja ds. SM Uchwała Senatu rn XXXIII/132/11
2010/2011
Zasady realizacji wyjazdów Uchwała Senatu nr XX/83/10