W liczbach


Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Stypendia przyznawane są osobom realizujacym:

  • Wyjazdy na studia do krajów programu studentów, którzy posiadaja˛ uprawnienie do otrzymywania dodatku socjalnego;
  • Wyjazdy na praktyke˛ do krajów programu studentów, którzy posiadaja˛ uprawnienie do otrzymywania dodatku socjalnego;
  • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia do krajów programu;
  • Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę do krajów programu.
Konkurs Rok akademicki Budżet projektu
2018 2018/2019 89 661,00 PLN
2017 2017/2018 84 612,80 PLN
2016 2016/2017 88 239,20 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.

Konkurs Rok akademicki Budżet projektu
 2015  2015/2016 82 480,50 PLN
 2014  2014/2015 91 403,60 PLN