Stypendia dla pracowników

Rok akademicki 2020/2021

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2020)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Mobilność
trwająca nie dłużej
niż 14 dni
Mobilność
trwająca powyżej
14 dni
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 € 126 €
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 € 112 €
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Wegry, Polska 140 € 98 €

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2020)

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym
Ryczałt na podróż
Przyjazdy pracowników z
krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
i 98 € na dzień od 15. dnia pobytu
Według
kalkulatora
odległości*
Wyjazdy pracowników
z Polski do krajów partnerskich
180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
 i 126 € na dzień od 15. dnia pobytu
* http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en