Zasady realizacji ST


Wszystkie procedury organizacji i realizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile ustanowione są na podstawie:
  1. Przewodnika po Programie Erasmus+ (Wersja 2: 27/02/2014) wydanego przez Komisję Europejską;
  2. Erasmus Extended University Charter;
  3. Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020;
  4. Regulaminu Pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile;
  5. Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2007 – 2015, a w szczególności 3, 4 i 7 Celu kierunkowego oraz 15.4 i 15.6 Celu Operacyjnego;
  6. Strategii Internacjonalizacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (Uchwała Nr X/58/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 9 maja 2013r.);
  7. Deklaracji Polityki Europejskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (Uchwała Nr X/59/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 9 maja 2013r.);
  8. Deklaracji Polityki Językowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (Uchwała Nr X/58/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 9 maja 2013r.);
  9. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.