Studenci

Nieformalnie

Jest wyjątkową szansą na:
- przeżycie przygody życia
- poznanie nowych przyjaciół (a jak dowodzą niektórzy z naszych byłych Erasmusów – miłości życia)
- poznanie kultury innego kraju w niemal każdym aspekcie począwszy od zwyczajów przy stole, a skończywszy na sposobach spędzania wolnego czasu ;)
- zwiedzenie co najmniej jednego obcego kraju (naturalnie w czasie wolnym, tj. po zajęciach / praktykach no i w weekendy ;) )
- przekonanie się o umiejętności radzenia sobie w najróżniejszych sytuacjach - poważną próbą samodzielności
- przekonanie się czy świat rzeczywiście jest globalną wioską i czy za granicą studiuje się tak samo ja w Pile
- zweryfikowanie czy stereotypy mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością - uwierzcie nam na słowo – można się zdziwić ;)
- doskonalenie znajomości języka angielskiego i nauczenie nowego mniej popularnego
- zdobycie przewagi nad innymi studentami przy ubieganiu się o niektóre stanowiska pracy

Formalnie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.*

Dla stuentów PWSZ w Pile jest to:

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Projekty mobilności dotyczące współpracy z krajami programu mogą obejmować:

mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.*

*źródło: www.erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/