Stypendia dla studentów

Rok akademicki 2020/2021

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2020)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium SMS Miesięczna stawka stypendium SMP
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 520 € 620 €
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 € 600 €
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Wegry, Polska 450 € 550 €

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2020)

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym
Ryczałt na podróż
Mobilność studentów
z krajów partnerskich do Polski
800 € na miesiąc
Według
kalkulatora
odległości*
Mobilność studentów 
z Polski do krajów partnerskich
700 € na miesiąc
 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en