Wyjazd na praktyki

Wyjazdy na praktyki – instrukcja dla opornych

1. GDZIE PRACOWAĆ – Czy Uczelnia szuka miejsca praktyk za Ciebie?

Dążąc do wspierania rozwoju samodzielności oraz kreatywności studentów Uczelnia zachęca wszystkich chętnych do wyjazdu na praktyki za granicą do samodzielnego poszukiwania miejsca w których będą mogły zostać zrealizowane. Jednocześnie dążymy do zapewnienia wysokiej jakości zagranicznych praktyk zawodowych poprzez zawarcie umów o stałej współpracy z podmiotami zagranicznymi. Jednak samodzielne znalezienie firmy bądź instytucji, procentuje przyznaniem dodatkowych punktów w procesie kwalifikacji, co zwiększa szanse na wyjazd. Zdobądź informacje, jakie dokumenty będzie potrzebował od Ciebie pracodawca (np. CV, list motywacyjny).

2. INFORMACJA TO POTĘGA!!! – Czego warto się dowiedzieć przed wyjazdem.
 • W twoim interesie jest, abyś przed wyjazdem dowiedział(a) się jak najwięcej o kulturze kraju, w którym masz zamiar odbyć praktyki oraz o warunkach pracy w wybranej przez siebie firmie/instytucji.
 • Skontaktuj się z opiekunem praktyki u zagranicznego pracodawcy oraz opiekunem w uczelni, ustal z nimi wstępne cele i plan pracy.
 • Dowiedz się od pracodawcy, czy będziesz objęty/a zbiorowym ubezpieczeniem pracowników, czy też firma wymagać będzie od Ciebie posiadania konkretnej formy ubezpieczenia (np. odpowiedzialność cywilna).
 • Zapoznaj się ze stroną Uczelni, aby dowiedzieć się, jaka stawka stypendium obowiązuje dla kraju, do którego chcesz jechać.
 • Pamiętaj także, aby ustalić z pracodawcą, czy będziesz otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę.
 • Zdobądź informacje na temat kosztów utrzymania w mieście, w którym będziesz przebywać. Upewnij się, jakie formalności są związane z przygotowaniem wyjazdu oraz jakie obowiązują Cię terminy (rekrutacja na wyjazd, ew. dodatkowe dokumenty wymagane przez pracodawcę).
3. GDZIE BĘDĘ SPAŁ(A)? – Kto w czasie wyjazdu zapewnia dach nad głową?
 • Zaplanuj swoje zakwaterowanie – firmy nie dysponują własnymi akademikami, więc licz się z tym, że możesz być zdany/a w tej kwestii na siebie. Dowiedz się, czy dana firma oferuje pomoc w znalezieniu mieszkania, sprawdź czy w mieście, do którego chcesz jechać jest uczelnia wyższa i posiada swoje akademiki/domy studenta, skontaktuj się z nią i zapytaj o możliwość zakwaterowania w okresie letnim. Skorzystaj z przeglądarki internetowej ;)
4. JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYJAZD?
 • Najważniejsze to zdobyć się na odwagę i złożyć wniosek o wyjazd wypełniając formularz dostępny na stronie Uczelni, pamiętaj, że przystępując do kwalifikacji nie masz obowiązku przedstawienia firmy, w której chcesz tę praktykę odbyć;
  wniosek należy złożyć w terminie określonym dla danego naboru.
 • Już w dniu, kiedy złożyłe(ła)ś wniosek zacznij poszukiwania przyszłego pracodawcy.
 • Deklarując poziom znajomości języka obcego, musisz zdawać sobie sprawę, że zostanie on zweryfikowany podczas rozmowy.
 • Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz informację dotyczącą naboru (Lista podstawowa, Lista rezerwowa, Lista niezakwalifikowanych), otrzymasz również zaproszenie na spotkanie informacyjne organizowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.
5. POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYKI

Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement) jest bardzo ważnym dokumentem związanym z przenoszeniem osiągnięć i uznawalnością wykształcenia. Porozumienie przygotowywane jest w porozumieniu z koordynatorem instytutowym oraz właściwym opiekunem praktyk (dotyczy w szczególności praktyk obowiązkowych) i przyszłym pracodawcą. Dokument ten zawiera informacje dotyczące celu praktyki, oczekiwanych wyników oraz harmonogramu pracy. Jest on sporządzany w trzech egzemplarzach i akceptowany przez Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus.