Gdzie szukać

Zgodnie z zasadami realizacji Programu Erasmus obowiązującymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile:

  • Za znalezienie instytucji przyjmującej odpowiada Student ubiegający się o wyjazd.
  • Uczelnia dąży do zapewnienia miejsc praktyk dla studentów poprzez zawieranie osobnych porozumień z partnerami zagranicznymi.
  • Lista miejsc praktyk, o których mowa w ust. 2 dostępna jest na stronie Uczelni oraz w biurze UKE.

Pragnąc pomóc Studentom poszukującym zagranicznym praktyk zawodowych lub możliwości rozpoczęcia pracy za granicą Dział Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Relacji z Otoczeniem przygotował i reagularnie aktualizuję listę stron internetowych wspierających mobilność zawodową.

www.europa.eu – oferty pracy w Instytucjach UE

EURES – Europejski portal mobilności zawodowej

Totaljobs.com – oferty pracy w Wielkiej Brytanii

European Youth Portal - wolontariat, praktyki, praca