Wysokość stypendiów dla studentów

Rok akademicki 2018/2019

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2018)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 550
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400 500

 

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2018)

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
800 € na miesiąc

Według
kalkulatora
odległości*

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
700 € na miesiąc
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Rok akademicki 2017/2018

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2017)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 550
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350 450

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2017)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Bałkany Zachodnie Czarnogóra 650 n/d
Bałkany Zachodnie Serbia 650 n/d

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(PLN/m-c)
Praktyka
(PLN/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 3 015 3 015
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 799 2 799
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 369 2 369

 

Rok akademicki 2016/2017

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 500
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 400

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(PLN/m-c)
Praktyka
(PLN/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2 965 2 965
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 541 2 541
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 118 2 118