Wysokość stypendiów

Rok akademicki 2019/2020

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ STUDENTÓW Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2019)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 600
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 550
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400 500

PROGRAM ERASMUS+ - „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę

Grupa zaszeregowania

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

(kwota ryczałtowa)

 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 995 PLN

 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 781 PLN

 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia [1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 567 PLN

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią

Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia

(kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka      

(kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 139 PLN

2 567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1 925 PLN

2 353 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 711 PLN

2 139 PLN

Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej

Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2019)

Stawki będą miały zastosowanie po wyczerpaniu środków z umowy finansowej KA103-2018

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w € przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
Grupa 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
Grupa 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
Grupa 3 Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

 PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2019)

Stawki będą miały zastosowanie po wyczerpaniu środków z umowy finansowej KA107-2018

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
800 € na miesiąc

Według
kalkulatora
odległości*

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
700 € na miesiąc
Przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski
140 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
Wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich
180 € na dzień przy pobytach nie przekraczających 14 dni
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Rok akademicki 2018/2019

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2018)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 550
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400 500

 PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2018)

 
Wsparcie indywidualne (dofinansowanie kosztów utrzymania związanych z pobytem w kraju docelowym
Ryczałt na podróż
Przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski
800 € na miesiąc

Według
kalkulatora
odległości*

Wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich
700 € na miesiąc
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


Rok akademicki 2017/2018

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU (KA103-2017)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 450 550
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 350 450

PROGRAM ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107-2017)

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Bałkany Zachodnie Czarnogóra 650 n/d
Bałkany Zachodnie Serbia 650 n/d

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(PLN/m-c)
Praktyka
(PLN/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 3 015 3 015
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 799 2 799
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 369 2 369

 

Rok akademicki 2016/2017

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(€/m-c)
Praktyka
(€/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 600
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 500
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 400

Grupa zaszeregowania Kraje należące do danej grupy Studia
(PLN/m-c)
Praktyka
(PLN/m-c)
Grupa 1 Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 2 965 2 965
Grupa 2 Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 2 541 2 541
Grupa 3 Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 2 118 2 118
XPrzyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski