Władze Instytutu Ochrony Zdrowia

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk


Z-ca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia

prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska