Erasmus w Instytucie Politechnicznym

Dzięki przystąpieniu do programu ERASMUS oraz zdobyciu Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus Extended University Charter) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zyskała możliwość partycypowania w wymianie studenckiej, wymianie pracowników uczelni, kursach intensywnych, będących wielonarodowymi cyklami wykładów dla międzynarodowych grup studentów, projektach wielostronnych dotyczących opracowywania nowych programów kształcenia i modernizowania uczelni.

Dołączenie do grona uczelni Erasmusa, pozwala PWSZ i jej studentom oraz pracownikom brać udział w wielu programach współpracy międzynarodowej, bezpośrednio powiązanych z Erasmusem, jak i innych wzorujących się na nim. W tym miejscu będą Państwo mogli znaleźć informacje dotyczące przedsięwzięć, w których uczestniczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, a także informację o zasadach uczestnictwa w programach, ogłoszeniach i konkursach.

Studenci Instytutu Politechnicznego w Pile od 2007 roku uprawnieni są do uczestnictwa w Programie "Uczelnie sie przez całe życie" Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności:

SMS - wyjazdy na część studiów (jeden lub dwa następujące po sobie semestry (w ramach jednego roku akademickiego)) do zagranicznych uczelni partnerskich uczestniczących w Programie Erasmus w ramach limitów miejsc określonych w umowach zawartych z tymi instytucjami. Aktualnie studenci Kierunku Elektrotechnika mają możliwość wyjazdu do "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii, Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transportu do Zilinska Univerzita v Zilinie na Słowację natomiast wszystkie kierunki prowadzone w Instytucie mają możliwość wyjechania do Istanbul Aydin University.

SMP - wyjazdy na praktyki i staże zawodowe do firm, których siedziba mieści się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w Programie Erasmus.

Bliższe informacje dotyczące uczestnictwa w programie Erasmus można znaleźć na stronie www.erasmus.pwsz.pila.pl


Uczelnianym Koordynatorem Mobilności Studentów jest mgr Magda Drzastwa (mdrzastwa@pwsz.pila.pl, budynek A pokój 29).

W roku akademickim 2010/2012 - student Kierunku Elektrotechnika:
 • Bartłomiej Rychlik, przebywał na praktyce w firmie Bautherm na Słowacji - WYWIAD
W roku akademickim 2011/2012 - na praktykach wakacyjnych byli następujący studenci:
 • Justyna Biernat – III Budownictwo – Niemcy
 • Paweł Nowak – III Budownictwo – Niemcy
 • Mateusz Sienkiewicz – III Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
 • Marek Kamiński – III Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
W roku akademickim 2012/2013 - na praktykach wakacyjnych byli następujący studenci:
 • Adam Opaliński – I elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
 • Emil Marcin Sanocki – III Elektrotechnika – Elektro-u. Beregnungstechnik Torsen Suderburg, Niemcy
 • Jakub Weltrowski – I Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
 • Mariusz Pertek – III Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
 • Paweł Waśkowiak – I Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
 • Tomasz Czernik – I Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
W roku akademickim 2013/2014 - na praktykach wakacyjnych byli następujący studenci:
 • Damian Kowalczyk – III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Ariel Jackowski -  III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Natalia Gniot – III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
W roku akademickim 2013/2014 - na część studiów wyjechali  następujący studenci:
 • Marcin Matyśkiewicz – II Mechanika i Budowa Maszyn - Zilinska Univerzita
 • Piotr Olek - II Mechanika i Budowa Maszyn - Zilinska Univerzita
 • Patryk Wiesław Rutkowski – II Transport - Zilinska Univerzita
W roku akademickim 2014/2015 - na część studiów wyjechali  następujący studenci:
 • Kamil Łojko – II Transport - Zilinska Univerzita
 • Paweł Piechota - II Transport - Zilinska Univerzita
 • Patryk Wład - II Mechanika i Budowa Maszyn - Zilinska Univerzita
 • Patryk Rutkowski - III Transport - Zilinska Univerzita
W roku akademickim 2014/2015 - na praktykach wakacyjnych byli następujący studenci:
 • Marcin Szak– III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Filip Dyrla– III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Jakub Kosmowski– III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Michał Szczepański– III Elektrotechnika - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Michał Matwiejuk – III Budownictwo - Haus- und Bauservice Andrzej Pazia
 • Angelika Fisz – III Transport - FIOLKA TRANSPORTE
 • Karolina Bukowy – III Transport - GLLOB TRANS LTD
 • Alicja Sznabel – III Transport - Kraftfahrzeugtechniker KFT
 • Łukasz Ciepłuch – III Mechanika i Budowa Maszyn - Kraftfahrzeugtechniker KFT
W roku akademickim 2015/2016 - na część studiów wyjechali  następujący studenci:
 • Łukasz Ostrowski – II Transport - Zilinska Univerzita
 • Kacper Łabiszak - III Transport - Zilinska Univerzita
 • Agnieszka Barabasz - III Transport - Zilinska Univerzita
 • Paweł Piechota - III Transport - Zilinska Univerzita
 • Michał Jarosiński - II Transport - Zilinska Univerzita
 • Patryk Wład - III Mechanika i Budowa Maszyn - Politehnica University Timisoara
W roku akademickim 2016/2017 - na część studiów wyjechali  następujący studenci:
 • Michał Jarosiński - III Transport - Zilinska Univerzita
 • Łukasz Oktawian Ostrowski - III Transport - Zilinska Univerzita
 • Grzegorz Andrzej Siciński – III Transport - Zilinska Univerzita
W roku akademickim 2017/2018 - na część studiów wyjechali  następujący studenci:
 • Ida Stanisława Polak – II Transport - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • Sylwester Kwasigroch - II Transport - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia