FIZYKA JEST PIĘKNA - projekt eNgage

 

 

 

FIZYKA JEST FASCYNUJĄCĄ NAUKĄ

Potwierdza to za każdym razem prof. nadzw. dr Stanisław Różański, wykładowca Instytutu Politechnicznego, który wyjaśnia skomplikowane zagadnienia fizyczne w niezwykle przystępny sposób. Tym razem Jego pasję oraz pomysł na prezentowanie praw fizyki doceniła także Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która działa od 1991 roku i jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.
Profesor znalazł się w grupie 13. wybranych naukowców w Polsce, którzy otrzymali środki na realizację projektu propagującego nauki ścisłe. Jak można przeczytać na stronie FNP (www.fnp.org.pl) - Fundacja rozstrzygnęła pierwszą edycję konkursu eNgage organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP. Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów.

DLACZEGO WARTO ODKRYWAĆ ŚWIAT FIZYKI?

Jak pisze prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Różański - W ostatnim dziesięcioleciu XXI wieku dokonano wielu przełomowych odkryć - zarówno w dziedzinie nowych materiałów jak i dotyczących struktury mikro i makroświata. Przeprowadzono przełomowe badania nad grafenem, zbadano własności kondensatu Bosego-Einsteina, odkryto przyspieszającą ekspansję Wszechświata poprzez obserwację odległych supernowych, czy przeprowadzono wiele doświadczeń dotyczących interpretacji mechaniki kwantowej dzięki możliwości manipulowania pojedynczymi obiektami kwantowymi. Zbudowanie największego w historii nauki przyrządu pomiarowego jakim jest wielki zderzacz hadronów (LHC) umożliwiło doświadczalne potwierdzenie koncepcji pola Higgsa i zaobserwowanie bozonu Higgsa. Tym samym potwierdzono słuszność modelu standardowego. Dzięki temu lepiej zrozumiemy jak powstał świat materialny oraz otaczający nas Wszechświat. Te i inne spektakularne osiągnięcia nauki wymagają większej popularyzacji wśród osób, które nie są na co dzień bezpośrednio związane z badaniami naukowymi, a szczególnie wśród uczniów i studentów.

CO MOŻNA ZYSKAĆ DZIĘKI PROJEKTOWI?

Projekt, który realizowany będzie w formie wykładów multimedialnych ilustrowanych doświadczeniami, przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów. Oprócz wykładów, zorganizowane zostaną także dwie wystawy interaktywne poświecone odnawialnym źródłom energii. Wykłady będą nagrywane, a filmy ilustrujące przeprowadzone doświadczenia, będą dostępne na stronie facebook projektu. Uczestnicy wykładów i pokazów będą mogli wymieniać swoje spostrzeżenia i uwagi za pomocą mediów społecznościowych. Po każdym wykładzie będzie przeprowadzony konkurs z nagrodam.

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. W ŚWIECIE NISKICH TEMPERATUR
Wykład multimedialny ilustrowany doświadczeniami z ciekłym azotem i suchym lodem. Informacje o zachowaniu się materii w niskich temperaturach. Omówione zostały odkrycie nadprzewodnictwa przez Kamerlingh Onnesa, rola polskich uczonych Wróblewskiego i Olszewskiego w skropleniu tlenu i azotu, nadprzewodniki pierwszego i drugiego rodzaju, nadprzewodniki wysokotemperaturowe, efekt Meissnera, teoria BCS, złącze Josephsona, wykorzystanie niskich temperatur w technice, np. magnesy nadprzewodzące w wielkim zderzaczu hadronów.
RELACJA Z WYKŁADU - TUTAJ
 
2. KWANTY, LASERY, INFORMACJA
Wykład i pokaz inspirowany jest uchwałą Zgromadzenia Ogólnego ONZ stwierdzającą, że rok 2015 będzie Międzynarodowym Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. W trakcie wykładu przedstawione zostały podstawowe wiadomości na temat mechaniki kwantowej – prawo Plancka, prawo Stefana-Boltzmanna, prawo Wiena, model atomu Bohra, widmo atomu wodoru, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, zjawisko Comptona, fotony jako cząstki wymiany, polaryzacja światła, budowa lasera i jego wykorzystanie, przesyłanie informacji, światłowody, holografia (M. Wolfke).
RELACJA Z WYKŁADU - TUTAJ

3. W KRAINIE DZWIĘKÓW I CISZY
Przedstawiono podstawowe wiadomości na temat fal mechanicznych ze szczególnym uwzględnieniem fal dźwiękowych. Zostaną omówione takie zagadnienia jak: dyfrakcja i interferencja, odbicie fal, echo, pogłos, dudnienia, zjawisko Dopplera, fala podłużna i poprzeczna, barwa, wysokość dźwięku, natężenie dźwięku, instrumenty muzyczne, analiza spektralna fal dźwiękowych – transformata Fouriera, fale na wodzie.
RELACJA Z WYKŁADU - TUTAJ

 

4. CIEKŁE KRYSZTAŁY WOKÓŁ NAS
Na wykładzie omówiono następujące zagadnienia: termotropowe i liotropowe ciekłe kryształy, ciekłe kryształy w układach biologicznych, pionierskie prace Mięsowicza, faza nematyczna, cholesteryczna i smektyczna, własności optyczne ciekłych kryształów, ciekłe kryształy w kontakcie z powierzchnią, wpływ pola elektrycznego na strukturę ciekłego kryształu, konstrukcja wyświetlaczy ciekłokrystalicznych na przykładzie ekranu telewizora.
RELACJA Z WYKŁADU - TUTAJ
 
5. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Problemy energetyczne współczesnego świata oraz negatywne skutki rozwoju cywilizacji w postaci produkcji gazów cieplarnianych przyczyniły się do wzmożonego poszukiwania źródeł czystej, ekologicznej energii, która może być alternatywą dla węgla czy ropy naftowej. Najnowsze osiągnięcia nauki wykorzystywane są w produkcji ogniw fotowoltaicznych, ogniw wodorowych, czy elektrowni wiatrowych. W celu bliższego zapoznania uczniów i studentów z alternatywnymi źródłami energii zorganizowana będzie wystawa interaktywna, na której będzie można praktyczne sprawdzić jak działają niektóre odnawialne źródła energii.
RELACJA Z WYSTAWY - TUTAJ

Projekt jest współfinansowany ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
na podstawie umowy nr 37/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie eNgage
w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.