Koło SIMP

Bliższe informacje dotyczą…ce Koła SIMP dział‚ają…cego przy PWSZ można znaleźć na nastę™pującej stronie: www.simp.pwsz.pila.pl