Promocja kierunków inżynierskich

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA KIERUNKACH INŻYNIERSKICH?

Perspektywy rozwoju branży technicznych są bardzo dobre, dlatego warto planować swoją przyszłość właśnie z zawodem inżyniera
polski, jak i międzynarodowy rynek pracy potrzebuje i będzie potrzebował inżynierów-specjalistów kierunki ścisłe dają absolwentom wszechstronne wykształcenie, a tym samym świetne rokowania na rynku pracy - inżynierowie są jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych. Nasza Uczelnia kształci specjalistów w zakresie:

  • mechaniki i budowy maszyn - od 2000 r.
  • elektrotechniki - od 2000 r.
  • budownictwa - od 2005 r.
  • transportu - od 2010 r.

WARTO WIEDZIEĆ
  • PWSZ w Pile wypromowała już ok. 2 tysięcy inżynierów
  • w 2013 roku Instytut Politechniczny zyskał nowoczeny obiekt dydaktyczny w którym znajdują się bogato wyposażone pracownie oraz laboratoria dla kształcenia przyszłych kadr inżynierskich
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie w zakresie budowy, wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, w szerokim ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi.

ELEKTROTECHNIKA

Na tym kierunku studenci nabywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.

BUDOWNICTWO

To jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji.

TRANSPORT

Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach ruchu drogowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funkcjonowanie zaplecza transportowego. Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi oraz pracy w zespole.

Już podczas studiów uzyskasz bezcenne doświadczenie zawodowe, dzięki wielotygodniowym praktykom w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach, zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, która w przystępny sposób wyjaśni zawiłości świata nauk ścisłych, dzięki Programowi ERASMUS nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na naszych partnerskich uczelniach zagranicznych. W ramach tego programu przyszli inżynierowie mogą skorzystać z możliwości odbycia części praktyk w firmach zagranicznych.

STUDIA INŻYNIERSKIE W PWSZ W PILE DAJĄ MOŻLIWOŚCI:
- ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO I CERTYFIKATÓW JUŻ PODCZAS STUDIÓW
(szczególnie w ramach studiów dualnych)
- UZYSKANIA STABILNEGO ZATRUDNIENIA I WYSOKICH ZAROBKÓW
- ZDOBYCIA PRZEPUSTKI DO ZAWODÓW, KTÓRE UWAŻANE SĄ ZA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE
I ROZWOJOWE W SEKTORACH GOSPODARKI

KONTAKT:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (tel. 67 352 26 51, e-mail: biem@pwsz.pila.pl
ELEKTROTECHNIKA (tel. 67 352 26 12, e-mail: eze@pwsz.pila.pl)
BUDOWNICTWO (tel. 67 352 26 51, e-mail: budownictwo@pwsz.pila.pl)
TRANSPORT (tel. 67 352 26 51, e-mail: biem@pwsz.pila.pl)