Władze Instytutu Politechnicznego

Dyrektor Instytutu Politechnicznego 
dr inż. Piotr Gorzelańczyk

Z-ca Dyrektora Instytutu Politechnicznego

mgr inż. Paweł Szubert

 


WYKAZ PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH INSTYTUTU POLITECHNICZNEGO