Wzory dokumentów

Dofinansowanie wyjazdu:

 

Sekretariat:

Oświadczenie o zgubieniu legitymacji

doc pdf

Oświadczenie o zwrocie legitymacji

doc pdf

Podanie o uznanie zajęć

doc pdf

Wniosek o indywidualną organizację studiów

doc pdf

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

doc pdf

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

doc pdf

Wniosek o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego

doc pdf

Wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego

doc pdf

Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim

doc pdf

Wniosek o wznowienie studiów

doc pdf

Wniosek o wznowienie studiów - obrona pracy

doc pdf

Zgoda na powtarzanie przedmiotów

doc pdf

Zgoda na udostępnienie danych przedsiebiorstwa do pracy  dyplomowej

doc pdf