Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
dr hab. Wojciech Maliszewski, prof. PWSZ w Pile

Zastępca Dyrektora Instytutu Stosowanych Studiów Społecznych
mgr Robert Stefanowski