Bazy on-line

DOSTĘP DO BAZY JSTOR

Zapraszamy Państwa do korzystania z miesięcznego, bezpłatnego dostępu testowego do bazy JSTOR. Dostęp jest aktywny od 14 października do 13 listopada 2019 r.

Dostęp można uzyskać poprzez kliknięcie w linki czasopism znajdujące się w listach tytułów dedykowanych dla poszczególnych kolekcji, na stronie https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje multidyscyplinarne Arts & Sciences) oraz https://www.jstor.org/librarians/products/journals/multi-discipline (kolekcje dziedzinowe).
Możecie Państwo oczywiście skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na głównej stronie JSTOR http://www.jstor.org/ .
JSTOR to wielodziedzinowa biblioteka cyfrowa, utworzona w 1995 r. w celu umożliwienia bibliotekom instytucjonalnym dostarczania swym czytelnikom większej ilości zasobów, w wygodniejszy i szybszy sposób, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.
Platforma JSTOR zawiera obecnie ponad 2,450 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 50,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych.
JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Obecnie zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.

 

Polecane bazy on-line:

  • Elsevier Elibrary (dostęp do fragmentów) - zachęcamy do korzystania z książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier w dostępie testowym na platformie Elibrary. Serwis ten umożliwia dostęp do pozycji w dziedzinie medycyny, w języku polskim i angielskim. Na świecie i w Polsce Elsevier jest liderem wśród wydawców medycznych, a jego publikacje, cechujące się najwyższym poziomem zarówno merytorycznym, jak i edytorskim, cieszą się rosnącym uznaniem wśród czytelników. Autorami są naukowcy z wiodących ośrodków medycznych na świecie, w tym również z Polski.
  • POL-on jest zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym tworzącym globalną bazę danych o jednostach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. System ten gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uwagę zasługują bazy publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych.

  • Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie im. Stanisława Konopki jest instytucją biblioteczną powstałą 8 czerwca 1945 roku, podlegającą Ministerstwu Zdrowia. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie (GBL) jest centralną biblioteką naukową z dziedziny medycyny. Biblioteka ma na celu gromadzenie całości polskiej literatury z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz najważniejszych pozycji światowej literatury medycznej. W Dziale Zbiorów Specjalnych są gromadzone, przechowywane, opracowywane i udostępniane zbiory z zakresu historii nauk medycznych. Główna Biblioteka Lekarska uczestniczy w Narodowym Zasobie Bibliotecznym (w zakresie nauk biomedycznych) i archiwizuje najcenniejsze zbiory wchodzące w jego skład. Prowadzi rozległą działalność informacyjno-dokumentacyjną m.in. opracowuje i udostępnia komputerową bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej, bazy katalogowe zbiorów własnych. Prowadzi również opracowywaną przez kilkadziesiąt placówek bazę Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Medycznych.
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Platforma PBN agreguje informacje rozproszone w instytucjonalnych systemach bibliograficznych, pozwalając na jednoznaczną identyfikację osób oraz jednostek. Jednocześnie system dostarcza wielu funkcjonalności m. in. jest źródłem danych o dokonaniach naukowych, a także generuje informacje niezbędne dla instytucji centralnych. Stanowi nie tylko narzędzie dla potrzeb administracyjnych, ale może być w wygodny spoób wykorzystywany przez środowisko naukowe.
  • NAUKA POLSKA - zawiera podstawowe informacje o instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, instytucjach i organizacjach wspierających naukę, organach administarcji centralnej, instytucjach i organach pozarządowych odopwiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa, towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki. Portal ten stanowi również źródło informacji o pracach naukowych, projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konferencjach naukowych, targach, wystawach i ludziach nauki.
  • Medline stanowi największą na świecie bibliograficzną bazę danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz jest podstawowym źródłem naukowej informacji medycznej. Baza ta jest opracowywana w National Library of Medicine (Narodowa Biblioteka Medycyny) w Stanach Zjednoczonych. Rejestruje literaturę naukową o tematyce medycznej i biomedycznej od 1950 roku, jest aktualizowana co tydzień. Bibliograficzno-abstraktowa baza Medline udostępniana jest na różnych platformach np. PubMed, Medline-Ebsco, Medline-Ovid, Medline-Web of Knowledge.
  • PubMed to ogólnodostępna wersja bazy Medline. PubMed jest serwisem tworzonym oraz udostępnianym bezpłatnie w otwartym Internecie przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w Bibliotece Medycyny w USA. Zawiera rekordy z publikacji indeksowanych w bazie Medline, a także z innych czasopism naukowych z dziedziny: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, opieki zdrowotnej oraz z książek online. Rekordy zawierają linki do pełnych tekstów publikacji zamieszczonych w serwisie PubMed Central, jak i również na stronach wydawców. PubMed oferuje opisy bibliograficzne artykułów, które są przygotowywane do umieszczenia ich w Medline lub nadesłane przez wydawców przed opublikowaniem.

  • INFOR PL zajmuje się dostarczaniem specjalistycznych treści z branży prawno-gospodarczej. Swoją ofertę podręczników, poradników, opracowań informacyjnych i szkoleniowych INFOR dedykuje przedsiębiorcom, menedżerom, prawnikom, księgowym oraz pracownikom HR. Funkcjonująca od 30 lat firma jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. W ciągu swojej działalności wydała 86 tytułów prasowych, z których najbardziej znany jest „Dziennik Gazeta Prawna”. Głównymi produktami są wydania profesjonalnych czasopism m.in. „Monitor Księgowego”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Monitor Prawa Pracy” oraz INFORLEX.PL - seria kompleksowych publikacji.

  • BazTech jest bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a jednocześnie stanowi publicznie dostępną bibliograficznie-abstraktową bazę danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej, jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.

  • Wirtualna Biblioteka Nauki jest narzędziem badawczym umożliwiającym wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.