Czytelnia / wykaz czasopism

Czytelnia dostępna (regulamin udostępniania zbiorów) jest dla wszystkich osób pragnących na miejscu korzystać z:
- księgozbioru podręcznego, który w katalogach oznaczony jest literą Cz,
- czasopism bieżących i roczników (numery archiwalne: realizacja następnego dnia, po złożeniu zamówienia),
- norm
- prac dyplomowych (regulamin gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych), można otrzymać jednorazowo do czytania nie więcej niż 3 egz., realizacja następnego dnia, po złożeniu zamówienia.

Wykaz tytułów czasopism:

L.p.

TYTUŁY CZASOPISM

1

Acta Balneologia (2011) - http://blue-sparks.pl/czasopismo/2html

2

Acta Energetica (od 2010) - http://actaenergetica.org/pl/

3

Akademia Paznokcia (od 2018)

4

Anestezjologia i Ratownictwo (od 2008) - http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/

5

Arcana (2007-2011) - http://www.arcana.pl/

6

Atest (od 2011) - http://www.atest.com.pl/

7

Aura (2004-2011) - http://www.aura.krakow.pl/

8

Auto Moto Serwis (2004-2014) - http://www.automotoserwis.com.pl/

9

AutoElektro (od 2001) - http://autoelektro.eu/

10

AutoExpert (od 2001) - http://www.autoexpert.pl/

11

Beauty Forum (od 2018) -

http://www.beauty-forum.com.pl/

12

Bank (od 2006)

13

Bezpieczeństwo w logistyce (od 2018) -

14

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (od 2010) - http://www.cnbop.pl/

15

Biblioteka (od 2001) - http://lib.amu.edu.pl/

16

Biblioteka Księgowego (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

17

Biblioteka Prawa (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

18

Biblioteka-Centrum Informacji (2009-2012) - http://www.bibliotekawszkole.pl/

19

Bibliotekarz (2004-2011)

20

Biblioterapeuta (2000-2011)

21

Biuletyn MSSF. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

22

Biuletyn Rachunkowości (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

23

Biuletyn VAT (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

24

Cabines (2013)

25

Charaktery (od 2003) - http://www.charaktery.eu/

26

Chip (2006-2008, 2010-2011) - http://www.chip.pl/

27

Coaching (od 2013)

28

Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana) - http://biblioteka.inforlex.pl/

29

Czas Informacji (2010) - http://www.czasinformacji.pl/

30

Czysta Energia (od 2013) - http://www.e-czytelnia.abrys.pl/

31

Davaj (2007)

32

Der Spiegiel (2004-2012) - http://www.spiegel.de/

33

Deutsch Aktuell (od 2005)

34

Deutsche Perfekt (2014)

35

Edukacja dla Bezpieczeństwa (2006)

36

Edukacja i Dialog (2008-2011) - http://www.eid.edu.pl/archiwum/

37

Edukacja Medialna (2001-2003) - http://www.staff.amu.edu.pl/~techedu/edu_med_kw/ramka/tresc.html

38

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (od 2001) - http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/index.html

39

Ekonomista (od 2013)

40

Elektronik (2006-2011) -

41

Elektronika Praktyczna (od 2006) - htpp://www.ep.com.pl/

42

Elektrosystemy (2006-2011)

43

E-mentor (od 2009)

44

Energetyka wodna (od 2018) - www.energetykawodna.info

45

English Matters (2008-2012)

46

Eurologistics (od 2004)

47

Europejski Doradca Samorządowy (2008-2011)

48

Film (2010-2013)

49

Finanse Komunalne (2005-2012)

50

Finansowanie Nieruchomości (2007-2013)

51

Fizjoterapia (od 2008)

52

Fizjoterapia Polska (od 2007)

53

Foreign Affairs (2004-2011)

54

Forum Akademickie (od 2001)

55

Gazeta Prawna (wersja elektroniczna) (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana) - http//biblioteka.inforlex.pl/

56

Gazeta Samorządu i Administracji (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

57

Gazeta Transportowa (2011-2014)

58

Gazeta Wyborcza (2010-2014)

59

Geoinżynieria: drogi-mosty-tunele (od 2009)

60

Głos Wielkopolski (2010-2014)

61

Hydraulika i Pneumatyka (od 2009)

62

Ibis Poznański: informacyjny biuletyn inicjatyw społecznych (2002-2004)

63

Integracja (od 2008)

64

Inżynier Budownictwa (2007-2013)

65

Inżynieria Biomedyczna: Acta Bio-Optica et Informatica (2011-2012)

66

Inżynieria i Budownictwo (od 2008)

67

Inżynieria Materiałowa (od 2005)

68

IT w Administracji (od 2010)

69

Instytut Idei (od 2013)

70

Izolacje (2013-2014)

71

Języki Obce w Szkole (2003-2011) - www.jows.pl

72

Kosmetyka i Kosmetologia (od 2014)

73

Kronika Wielkopolski (nr: 60, 62-89, 92, 94-97, 99-106, 108- )

74

Kultura i Edukacja (od 2014 ) - http://www.kultura-i-edukacja.pl/

75

Kultura i Społeczeństwo (od 2001)

76

Kurier Finansowy (2007-2012)

77

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny (od 2010)

78

Kwartalnik PWSZ w Suwałkach (2009-2011)

79

Lekarz Rodzinny (2009-2012)

80

Logistyka (od 2006)

81

Magazyn Pielęgniarki i Położnej (od 2004)

82

Magazynowanie i Dystrybucja (od 2017) - www.logistyczny.com/wydawnictwa/mid

83

Marketing i Rynek (2005-2011)

84

Materiały Budowlane (od 2006)

85

Mechanik (2001-2011)

86

Medycyna Intensywna i Ratunkowa (2008-2009)

87

Medycyna Praktyczna (2007-2014)

88

Medycyna Sportowa (2010-2014)

89

Monitor Księgowego (wersja elektroniczna) - htpp://biblioteka.inforlex.pl/

90

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

91

Na Ratunek (od 2008)

92

Nauczaj lepiej. Język Niemiecki (2008-2013)

93

Nauka i Szkolnictwo Wyższe (2001-2014)

94

NetWorld (2006-2011)

95

Newsweek [GB] (2001 i od 2003)

96

Newsweek Polska (2003-2011, 2013- )

97

Niepełnosprawność i Rehabilitacja (od 2007)

98

Nowa Elektrotechnika (2008-2010)

99

Nowa Szkoła (2004-2014)

100

Nowe Książki (2006-2011)

101

Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (2008-2011)

102

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (2006-2011)

103

Nowoczesne Hale (od 2016) - nowoczesnehale.elamed.pl

104

Opieka Okołooperacyjna (2012-2014)

105

Opieka-Wychowanie-Terapia (2007-2011)

106

Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja (od 2007)

107

Państwo i Prawo (2001-2014)

108

Pedagogika Pracy (2004-2008)

109

Pedagogika Społeczna (2006-2011)

110

Personel i Zarządzanie (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

111

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angliologiczne (od 2015)

112

Pielęgniarstwo XXI Wieku (od 2004)

113

Pielęgniarstwo w stanach nagłych (od 2017)

114

Polish Journal of Cosmetology (od 2014)

115

Polityka (2004-2014)

116

Polityka Społeczna (od 2004)

117

Pomiary Automatyka Robotyka (2006-2011)

118

Poradnik Gazety Prawnej (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

119

Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl

120

Poradnik Organizacji Non-Profit (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

121

Poradnik Oświatowy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

122

Poradnik Rachunkowości Oświatowej (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

123

Poradnik Samorządowca (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

124

Poradnik Serwisowy (2002-2014)

125

Postępy Nauk Medycznych (2009-2012)

126

Postępy Rehabilitacji (od 2008)

127

Praca Socjalna (od 2009)

128

Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (od 2010)

129

Praktyka i Teoria Infor. Nauk. I Techn. (2005-2007)

130

Prawo w Transporcie W: TSL Manager

131

Prawo Przedsiębiorcy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

132

Prawo Spółek (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

133

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (od 2008)

134

Przegląd Biblioteczny (2001-2013)

135

Przegląd Budowlany (2006-2012)

136

Przegląd Elektrotechniczny (od 2006)

137

Przegląd Historyczny (od 2001)

138

Przegląd Mechaniczny (od 2007)

139

Przegląd Obrony Cywilnej (od 2004)

140

Przegląd Podatkowy (2002-2013)

141

Przegląd Wielkopolski (2004-2012)

142

Rachunkowość (od 2003)

143

Rachunkowość Budżetowa (wersja elektroniczna; dodatkowo 2002-2008 r. wersja drukowana) - http://biblioteka.inforlex.pl/

144

Raport: Wojsko-Technika-Obronność (2009-2011)

145

Rehabilitacja Medyczna (od 2008)

146

Rehabilitacja w Praktyce (od 2008)

147

Remedium (od 2004)

148

Rewalidacja (2007-2011)

149

Rocznik Integracji Europejskiej (od 2007) - http://rie.amu.edu.pl/

150

Rocznik Nadnoteckie (t: 11-18, 21-22, 26, 28-30)

151

Rozliczenia zagraniczne (wersja elektroniczna) - htpp://biblioteka.inforlex.pl/

152

Rynek Turystyczny (od 2015)

153

Rzeczpospolita (2010-2014)

154

Samorząd Terytorialny (od 2004)

155

Sekretariat (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

156

Serwis BHP (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

157

Serwis Finansowo-Księgowy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

158

Serwis Prawno-Prawniczy (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

159

Skuteczne Ratownictwo (segregatory ; zakończona prenumerata)

160

Służba Zdrowia (2005-2011)

161

Sposób na Płace (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

162

Sprawy Międzynarodowe (2001-2013)

163

Stosunki Międzynarodowe (od 2003)

164

Studia Europejskie (2008-2012)

165

Studia Psychologiczne (2009-2010)

166

Studia Regionalne i Lokalne (od 2006)

167

Studia Socjologiczne (od 2001)

168

Świat BHP (2010-2011)

169

Świat Problemów (od 2004)

170

Tax24. Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Deloitte (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

171

Tax24. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

172

Teen (2007-2013)

173

TSL Biznes (od 2018) - https://www.tsl-biznes.pl

174

Towary Niebezpieczne (od 2011 ) zob. TSL Manager

175

Transport. Technika Motoryzacyjna (od 2003)

176

Tribologia (2005-2009)

177

TSL Manager (od 2012 )

178

Twój Biznes (wersja elektroniczna) - http://biblioteka.inforlex.pl/

179

Tygodnik Nowy (od 2001)

180

Tygodnik Pilski (od 2001)

181

Wiadomości Elektrotechniczne (2008-2014)

182

Wiadomości Historyczne (1982-1984 ; 2003-2011)

183

Wiadomości Ubezpieczeniowe (od 2009)

184

Wiedza Obronna (wybrane numery)

185

Wrocławskie Studia Politologiczne (od 2007 nr 8)

186

Wspólnota (2001-2014)

187

Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (2001-2009)

188

Zagadnienia Informacji Naukowej (2003-2011)

189

Zakażenia (od 2009) - http://www.zakazenia.org.pl/

190

Zdrowie Publiczne (2006-2012)

191

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2003-2006) - http://www.wuj.pl/

192

Zeszyt Problemowy (2001-2004; od 2010-2012)

193

Zeszyty Staszicowskie (1998-2008)

194

Zusammen (2007-2013)

195

Życie Szkoły (2008-2011)