Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Biblioteka Główna realizuje również wypożyczenia międzybiblioteczne dla wszystkich czytelników (regulamin).
Zamówienie należy składać osobiście w Czytelni (p. 101, I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: achamczyk@puss.pila.pl (67 352 27 06), podając dokładne dane bibliograficzne zamawianych materiałów oraz swoje dane teleadresowe.