Centrum Sieciowo Komputerowe

Centrum Sieciowo-Komputerowe jest jednostką organizacyjną uczelni o charakterze administracyjnym i podlega organizacyjnie i merytorycznie Kanclerzowi.