Kontakt

Centrum Sieciowo-Komputerowe

Pań„stwowej Wyższej Szkoł‚y Zawodowej
im St. Staszica w Pile

64-920 Pił‚a
ul. Podchorążych 10
budynek A, parter

tel. (67) 352-26-71, 352-26-84, 352-26-54

email: csk(at)pwsz.pila.pl