Pracownicy

 
Kierownik Centrum Sieciowo - Komputerowego:
 
  mgr inż. Cezary Burda
 
Pracownicy:
 
  mgr Maciej Gawrysiak
  mgr inż. Damian Leszczyński